Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning. I Danderyd finns en gymnasiesärskola på Danderyds gymnasium.

Rätt till gymnasiesärskola

För att avgöra om en elev ska gå i gymnasiesärskola genomförs en noggrann utredning bestående av en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social del. Ett medgivande eller en ansökan från vårdnadshavarna behövs också. Det är sedan kommunen som fattar beslut om en elev har rätt till gymnasiesärskola eller inte.

Även inför övergången från grundsärskola till gymnasiesärskola ska ett nytt beslut fattas om eleven tillhör den skolformen. Beslut ska även fattas om eleven ska gå på ett individuellt program istället för ett nationellt.

Ansök till skola i länet eller i Danderyd

Du ansöker till gymnasiesärskolan via Gymnasieantagningen Storsthlm. På deras webbplats kan du också se vilka olika program som finns att välja mellan.

Du kan ansöka till program som finns i hela Stockholms län. Alla elever i länet söker till dessa program på samma villkor. 

Danderyds gymnasiesärskola

På Danderyds gymnasium finns Danderyds gymnasiesärskola som erbjuder det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri.

Programmet som är på 4 år passar dig som tycker om att arbeta praktiskt och utföra arbetsuppgifter som förkommer i restaurang, kafé, bageri och hotell. Under utbildningen kommer du bland annat få vara med och driva skolans lunchrestaurang Hörnan.

Läs mer om gymnasiesärskolan på Danderyds gymnasium

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.