Hjälp oss att bli bättre

Danderyds kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter för att lära oss av dem, oavsett om det är klagomål, förslag eller beröm.

Om du är missnöjd över någonting i någon av våra kommunala förskolor och skolor kan du lämna ett klagomål. Klagomål ger oss möjlighet att rätta till eventuella brister i verksamheten. Det är ett viktigt led i vår dialog med våra invånare och i arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet.

Har du ett klagomål som rör en fristående verksamhet ska du vända dig direkt till dem.

Steg 1: Kontakta verksamheten

I skollagen (2010:800 kap 4 § 8) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du som förälder eller elev har synpunkter på en verksamhet ska du alltid i första hand vända dig direkt till den förskola, skola eller enhet som det berör eller till den rektor som ansvarar för den enhet det gäller. Då har verksamheten möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Steg 2: Kontakta förvaltningen

Om du upplever det svårt att framföra det du tycker direkt till förskolan eller skolan eller om du inte känner dig nöjd med det svar du fått från dem, kan du kontakta bildningsförvaltningen. Det görs digitalt vi vår e-tjänst Kontakta kommunen.

I ditt meddelande bör du ange vilken skola eller förskola det gäller samt beskriva vad det är som du har klagomål på.

Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Men om du vill att vi ska informera dig om hur vi har hanterat ditt klagomål behöver vi ha en e-postadress, ett telefonnummer eller en adress.

Vad händer med klagomålet?

Alla synpunkter, klagomål eller beröm som kommer in databehandlas och registreras. De blir därmed en offentlig handling. Undantag görs om ärendet omfattas av sekretess. Eventuella personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Om du angivit en e-postadress eller ett mobilnummer får du en bekräftelse på att din synpunkt har tagits emot. Därefter skickas synpunkten till ansvarig person. Om du i formuläret angivit att du vill bli kontaktad så blir du det när synpunkten är färdigbehandlad.

Rutiner för klagomål mot kommunal förskola och skola

Vem tar hand om klagomålet?

Dina synpunkter, klagomål eller beröm lämnas till den rektor som ansvarar för verksamheten.

Hur lång tid tar det innan svar kommer?

Vårt mål är att du ska få svar inom tre arbetsdagar under förutsättning av du lämnat kontaktuppgifter. Ibland kan en synpunkt eller ett klagomål vara mer komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att hantera.

Steg 3: Fortfarande inte nöjd?

Efter att du har använt kontaktvägarna ovan, och känner att du vill gå vidare med din synpunkt, kan du vända dig till Skolinspektionen.

Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
Telefon: 08-586 080 00

skolinspektionen@skolinspektionen.se

www.skolinspektionen.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.