Tillgängliga webbsidor - Checklista

Här följer en checklista på de punkter som är viktiga för dig som webbredaktör för att publicera tillgängligt.

Bilder, ljud och video

 1. Alla bilder ska ha en alternativtext, kallas även alt-text eller bildens beskrivning. Dessa finns ofta redan i Mediabanken, men behöver läggas till ifall de saknas. Obs! Alternativtext är inte detsamma som bildtext.
 2. Använd inte text i bilden, skriv istället texten under bilden.
 3. Beskriv med text allt innehåll som inte är text, t ex ett bilddiagram.
 4. Syntolka video för personer med begränsad syn genom att erbjuda tal i filmen.
 5. Texta rörlig media för personer med begränsad hörsel genom att lägga till subtitles i filmen, texta allt tal.
 6. Erbjud ett alternativ till rörlig media, för den som inte kan ta till sig enbart ljud eller video, t ex en intervju i textformat istället för enbart filmformat.

Länkar

 1. Skriv det viktigaste i länken först.
 2. Undvik länkar i brödtext. Lägg en länk på egen rad nedanför texten.
 3. Använd gärna den länkade sidans titel och/eller rubriktext som länktext.
 4. Skriv ut e-postlänkar
 5. Ange format för dokumentlänkar, t.ex. pdf, docx.
 6. Om du vill ange att länken går till en annan webbplats kan du skriva ut organisationens eller webbplatsens namn i slutet av länktexten.
 7. Använd en och samma länktext för alla länkar som leder till samma sida. Och omvänt: Låt inte länkar på samma sida med samma länktext leda till olika sidor.
 8. Testa att läsa varje länk lyft ur sitt sammanhang. Går det att förstå vart länken leder enbart med hjälp av länktexten?

Rubriker

Rubrikerna är särskilt viktiga för personer som använder skärmläsare, som kan läsa upp en lista över rubrikerna på en sida.

 1. Skriv de viktigaste orden först.
 2. Använd nyckelord ur texten.
 3. Skriv beskrivande och lagom långa rubriker. De ska sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. 
 4. Använd aktivt språk, gärna verb.
 5. Gör inte rubrikerna längre än 5-10 ord.
 6. Använd korrekt formatering för rubriker: stor, mellan, mindre. Använd dem i ordning. 
 7. Använd inte fetstil som rubrik.

Dokument

Skapa dokument som webbsidor. Om det inte går, skapa en tillgänglig pdf.

Övriga delar om tillgänglighet

Tillgänglig text

Tillganglig bild, film

Tillgängliga rubriker

Uppdaterad: 2022-04-28