Tillgänglig bild och film

Alternativtext

Alla bilder ska ha en alternativtext, kallas även alt-text eller bildens beskrivning. Dessa finns ofta redan i Mediabanken, men behöver läggas till ifall de saknas. Obs! Alternativtext är inte detsamma som bildtext.

Använd inte text i bild

Skärmbild (62).png

Danderyds kommun vill verka för ett hälsofrämjande synsätt där medarbetare uppmuntras till en god hälsa genom främjande och förebyggande insatser.

Beskriv med text allt innehåll som inte är text

Skärmbild (63).png

Skärmbild (63).png

Cirkeldiagrammet visar den procentuella fördelningen mellan verksamheternas nettobudget.

Förskola 9%
Grundskola 29%
Gymnasium 9%
Äldreomsorg 21%
Funktionshinderomsorg 9%
Individ- och familjeomsorg 4%
Övriga 19%

Syntolka video, för personer med begränsad syn

Exempel nedan med balkonggympa: Gammal film som är undantagen lagkraven (publicerad före 23 sept 2020). Den är inte syntolkad.

Texta rörlig media, för personer med begränsad hörsel

Alternativ till rörlig media, för den som inte kan ta till sig enbart ljud eller video

Skärmbild (64).png

 

Övriga delar om tillgänglighet

Tillgänglig text

Tillganglig bild, film

Tillgängliga webbsidor - Checklista

Uppdaterad: 2022-04-28