Kulturmiljöprogram - remissversion

Här kan du ta del av förslaget till nytt kulturmiljöprogram .

Här hittar du kulturmiljöprogrammet

Förslag till nytt kulturmiljöprogram

Några tips hur du söker i kulturmiljökartan

  • Du kan söka efter adress eller fastighetsbeteckning i rutan i det övre vänstra hörnet, alternativt zoomar du in en viss plats i kartan.
  • Kartan består av olika lager. Du kan styra vilken information du vill se genom att tända och släcka olika lager.
  • För att få fram information om ett objekt eller en miljö i kartan så klickar du på en punkt eller ett område, då öppnas en pop up-ruta.
  • Områden skrafferade i orange är områden som bedöms som särskilt värdefulla områden. Följ länken i pop up-rutan för att läsa mer om områdets historik, karaktärsdrag samt råd och riktlinjer.
  • Områden som är markerade lila är områden av riksintresse för kulturmiljövården. Dessa områden är sammanhängande miljöer där värdena bedöms vara så höga att de är viktiga ur ett riksintressant perspektiv.
  • I Danderyds kommun finns två riksintressen för kulturmiljövården: Djursholm och Gamla Stocksund — Mörby.
  • I byggnadsinventeringen har byggnadernas kulturhistoriska värde klassificerats i två nivåer: kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och byggnad med viss kulturhistoriskt värde. Dessa ses i kartan som gröna och gula punkter. En grön punkt innebär att en fastighet har bedömts som särskilt värdefull och en gul innebär att en fastighet bedömts ha ett visst kulturhistoriskt värde.
  • Klicka på den fastighet som du vill veta mer om. Byggnaderna har inventerats och fotograferats och information om byggnadsår, byggnadstyp, arkitekt och arkitekturstil har samlats in. I arkitekturguiden kan du läsa mer om vad som tidstypiskt för en viss tidsepok. I byggnadsinventeringen kan du även se om fastigheten ligger inom ett område som bedöms som särskilt värdefullt eller inom ett riksintresseområde.
  • Om din fastighet är utpekad som särskilt värdefull eller ligger inom ett särskilt värdefullt område är det viktigt att åtgärderna sker på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Du kan läsa mer om vad det innebär under avsnittet "Till fastighetsägare" i kapitlet "Bevara och utveckla".

Instruktioner finns även i kulturmiljöprogrammet.

Frågor kring innehållet

Har du frågor kring innehållet, kontakta kommunen via e-tjänsten kontakta kommunen:

kontakta kommunen

Det innebär förslaget till nytt kulturmiljöprogram

Förslag till nytt kulturmiljöprogram

Uppdaterad: 2023-10-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.