Värdefulla kulturmiljöer

Danderyds kommun har ett rikt utbud av värdefulla kulturmiljöer, från fornlämningar, medeltidskyrka, slott och torp till den villastad som började växa fram i slutet av 1800-talet.

Förslag till nytt kulturmiljöprogram

Ett förslag till nytt kulturmiljöprogram har tagits fram. Läs mer och ta del av underlaget här:

Förslag till nytt kulturmiljöprogram

Nedan kan du ta del av den tidigare kulturmiljöhandboken:

Kulturmiljöhandboken från 1991

Kulturmiljöhandboken från 1991 pekar ut kommunens bevarandeområden samt värdefulla byggnader utanför bevarandeområdena.

Översiktskarta
För samtliga områden gäller följande
B1 Skolvägen - Västerängsvägen
B2 B3 Västra Banvägen - Ringvägen
B4 Danderyds kyrka - Berga - Ekeby
B5 Nora gård
B6 Kvarteret Karlshäll
B7 Edsviksvägen - Sunnerbovägen
B8 Ekbacksvägen
B9 B10 Ekeby
B11 Ekebyvägen - Modgunnvägen
B12 Trudvangsvägen
B13 B16 Svalnäs
B17 Burevägen - Väringavägen
B18 Ymervägen
B19 Kvarteret Vale
B20 B24 Ösby
B25 B26 Ösby Station
B27 Urdavägen
B28 Fafnervägen - Hildingavägen
B29 B40 Djursholm
B41 Mimervägen - Snorrevägen
B42 Vendevägen
B43 Hildingavägen - Stenbocksvägen
B44 Djursholms Slott
B45 Skandiavägen
B46 Gamla Djursholm
B47 Kvarteret Breidablik
B48 Kvarteren Midgård & Odinslund
B49 B50 Sköldvägen
B51 Gamla Stocksund & Mörby
B52 Föreningsvägen
B53 Ringen - Skogsliden
B54 Kyrkvägen
B55 Vasavägen
B56 Kvarteret Byggmästaren
B57 Mörby verkstäder
B58 Inverness
B59 Sikreno - Stocksundet
B60 Cedergrenska området
B61 Backvägen
B62 Kornvägen
B63 Granhällsvägen - Tallåsvägen

Utöver kulturmiljöhandboken har Riksantikvarieämbetet pekat ut två områden på Sveriges länskarta, som är av riksintresse för kulturmiljövården; Stocksund och Djursholm.
Sveriges länskarta - Stocksund och Djursholm

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-10-10