Detaljplan för Calles Klimp 8

Detaljplan för Calles Klimp 8 fick laga kraft den 12 april 2020.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-04