Överklaga skolplacering

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du överklaga kommunens beslut. Beslut om skolplacering överklagas till olika instanser beroende på vilken paragraf i Skollagen som ligger till grund för beslutet.

Överklaga beslut om skolplacering - relativa närhetsprincipen

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. (Skollagen 9:15 1 stycket (Förskoleklass), 10:30 1 stycket (Grundskola))

Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av den relativa närhetsprincipen kan inte överklagas i sak, det vill säga placeringens lämplighet eller skälighet kan inte överklagas. Däremot kan beslutets laglighet prövas. (Kommunallagen 13:8)

Den som vill överklaga beslutet skall göra detta skriftligt och skicka skrivelsen direkt till Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm. Överklagandet skall ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag du fick skolplaceringsbeslutet. I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Överklaga beslut om skolplacering enligt skollagen, 9:15 2 stycket eller 10:30 2 stycket

Beslut om skolplacering kan även grundas på att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen eller att placeringen är nödvändig med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. (Skollagen 9:15 2 stycket (Förskoleklass), 10:30 2 stycket (Grundskolan))

Dessa beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd.

Överklagandet ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas till Danderyds kommun, Utbildningsnämnden, Box 66, 182 05 Djursholm. I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på.

Överklagandet ska ha inkommit till Danderyds kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Beslutet omprövas endast om kommunen finner att beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning. I annat fall skickas överklagandet vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.

Mer information

Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende myndighet dit du kan vända dig om du vill överklaga vissa beslut inom bland annat förskoleklassen och grundskolan.

Skolväsendets överklagandenämnd

Om Skolväsendets överklagandenämnd bedömer att överklagan ska hanteras av Förvaltningsrätten så skickar de ärendet dit.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.