Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats. När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller.

De fristående skolorna kan ha andra urvalsregler än de kommunala skolorna. Mer information finns på respektive fristående skolas hemsida.

Alla grundskolor i Danderyd

Relativ närhetsprincip

När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte.

Det som mäts är skillnaden i avstånd mellan hemmet och den sökta skolan jämfört med mellan hemmet och den närmaste alternativa skolan. Principen kan förklaras som att ju mer eleven skulle förlora i avstånd på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto längre fram i prioriteringsordningen kommer eleven i urvalet till den skolan.

För att ta reda på avståndet mellan en bostad och en skola används miljö- och stadsbyggnadskontorets digitala kartor. Mätningen görs mellan fastighetsgränsen för skolan och fastighetsgränsen för elevens folkbokföringsadress.

Särskilda skäl

Undantag från ordinarie antagningsregler kan göras för elever som har särskilda skäl att gå i en viss skola. Det kan till exempel röra sig om olika typer av funktionsnedsättningar och att resurser för dessa finns på en viss skola i kommunen.

Sådana ansökningar prövas i varje enskilt fall i en elevhälsokonferens eller motsvarande, under rektorns ledning. Det är rektorn i den skola som eleven söker till som beslutar om det särskilda skälet ska ge förtur eller inte.

Ingen syskonförtur

Efter ett beslut i utbildningsnämnden hösten 2019 har den syskonförtur som tidigare funnits för skolval till förskoleklass i de kommunala skolorna tagits bort. Skolverket har klargjort att det inte är förenligt med skollagen att en kommunal skola har syskonförtur som urvalskriterium.

Att tänka på vid skolvalet

Vid skolvalet har ditt barn störst chans att komma in på den skola som ligger närmast bostaden. För att ytterligare öka möjligheten att få plats där, bör du välja den som ditt förstahandsalternativ.

Uppdaterad: 2021-02-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.