Nya krav på sortering av förpackat avfall

Sedan den 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att den skiljs från sitt innehåll, det så kallade avskiljandekravet. Lagstiftningen gäller både hushåll samt verksamheter som till exempel butiker och caféer.

Förpackningar måste tömmas på sitt innehåll

De nya kraven kring förpackat avfall innebär att allt avfall måste skiljas från sin förpackning innan det slängs. Förpackningarna ska sorteras och lämnas till återvinning och innehållet hanteras separat. Undantag gäller om förpackningen innehåller farligt avfall eller läkemedel. Då ska hela förpackningen med dess innehåll lämnas in som farligt avfall respektive läkemedel.

Sorteringsguide

Detta gör du av förpackningarna

Hushåll

Hushåll kan lämna förpackningsavfallet på återvinningsstationer och återvinningscentraler. En del boende i flerfamiljshus har även tillgång till kärl för förpackningar i fastigheten. Från och med 2027 ska samtliga hushåll få fastighetsnära insamling av förpackningar.

Karta återvinningsstationer
Om fastighetsnära insamling av förpackningar

Verksamheter

Du som verksamhetsutövare kan anlita valfri entreprenör för hämtning. Förpackningsavfall kan även lämnas kostnadsfritt på någon av de mottagningsplatser som Näringslivets Producentansvar (NPA) har. 

NPAs mottagningsplatser

Om verksamheten delar avfallsutrymme och behållare för förpackningsavfall med hushåll i till exempel ett flerfamiljshus måste detta anmälas till kommunen som en så kallad samlokaliserad verksamhet. Mejla till matavfall@danderyd.se för att meddela om du driver en samlokaliserad verksamhet.

Verksamheter kan söka dispens

Om det i en verksamhet inte är möjligt att skilja förpackningar från dess innehåll, eller om det inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt vissa kriterier, så behöver dispens sökas från avskiljandekravet. Kontakta kommunens tillsynsmyndighet via kommunens e-tjänst.

E-tjänst: Kontakta kommunen