Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Skydda äldre och sköra i kommunens omsorg

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”. (Beslut 20210929)
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Skattesänkning och satsningar på barn, unga och äldre i budgetförslag för 2022

På två år har Danderyds kommun vänt stora underskott till plus och minskat kommunens skuld med 250 miljoner kronor. I förslaget till ny budget föreslår den politiska majoriteten i kommunen satsningar på bland annat utbildning, elevhälsa och ännu bättre kvalitet i servicen till kommunens äldre. Dessutom föreslås en sänkning av den kommunala skatten med ytterligare 25 öre till 18,50 kronor.
Läs mer

Kommun & politik Budget

Meritvärdet för Danderyds elever i åk 9 högst i landet

Eleverna som gick ut årskurs 9 vid Fribergaskolan och Mörbyskolan i våras gjorde det med ett meritvärde som var det högsta i landet. Det visar Skolverkets officiella statistik som nu har publicerats.
Läs mer

Förskola & skola

Tredje vaccindos mot covid-19 för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som är 80 år eller äldre. Erbjudandet gäller dig som är född 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan din andra dos. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination i Stockholms län.
Läs mer

Coronavirus Seniorer

Enkäten om förslaget till ny översiktsplan är sammanställd

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Danderyd. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som visar kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt. Nu är den nyligen genomförda enkäten sammanställd.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö