Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Uthyrning av modulbostäder för unga i Danderyd

Danderyds kommun äger och förvaltar idag 113 stycken modulbostäder fördelade på tre olika platser. Modulerna projekterades och uppfördes under åren 2015–2018 som boenden för nyanlända. Nu har fastighetsnämnden beslutat att lediga lägenheter ska hyras ut till ungdomar.

Danderyds kommun deltog i SCB:s medborgarundersökning 2019

Undersökningen visar att kommunens invånare i stort anser sig nöjda med Danderyds kommun som plats att bo och leva i.

Kommun & politik

Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd har påbörjats. En översiktsplan visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt gällande exempelvis markanvändning, var det kan byggas och vilka områden som är lämpliga att bevara.

Bygga, bo & miljö

Danderyd inför lokalt förbud mot tiggeri

Från den 1 januari 2020 gäller tiggeriförbud i Danderyd. Förbudet rör vissa platser och gäller vid tjugoen väl avgränsade geografiska områden. Gemensamt för dessa områden är att de definieras som ”allmän plats” alternativt kan jämställas med ”allmän plats”. Det råder alltså inte ett allmänt tiggeriförbud.

Kommun & politik Avfall & återvinning Trygghet & säkerhet

Ny mobil isrink på plats på Danderydsvallen

I väntan på att två nya isbanor och en ny kylanläggning ska finnas på plats på Danderydsvallen så har en så kallad icepractise-rink köpts in. Den är åkbar så snart kylan kommer och den fryser till.

Uppleva & göra