Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

En första utvärdering av Covid-19 arbetet

Kommunens Covid-19 arbete från februari fram till nu har sammanställts i en första delutvärdering. Sammantaget visar utvärderingen att kommunen i stort klarat att upprätthålla sina kärnuppdrag. Såväl tjänstemannaledningen som den politiska ledningen har visat på en väl fungerande samverkan så att bland annat beslut kan tas snabbt när så behövs.

Kommun & politik Coronavirus

Tranholmens båtklubb Brunnsbo TBK får nya tillfälliga båtplatser från 17 augusti

Beslutet 30 juni om att pontonerna till Tranholmens vinterbro i år läggs ut redan från den 17 augusti istället för vanligtvis 1 november får till konsekvens att Tranholmens båtklubb Brunnsbo TBK inte kan beredas tillgång de pontonbåtplatser de vanligtvis har.

Kommun & politik Coronavirus

Terapidjur sysselsätter rastlösa händer

Stort tack för paketet med djuren säger Birgitta Alm i telefon när vi ringer henne. Birgitta arbetar på Klingsta äldreboende och har just tagit emot och delat ut djuren som visade sig ha stor åtgång. Flera av våra boenden har omslutit djuren i sina armar, berättar hon glatt.

Omsorg & socialt stöd

Eldningsförbud upphävs från 4 juli

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län sedan 4 juli.

Trygghet & säkerhet

Glädjande nyheter avseende trygghet och brott och förebyggande arbete under sommaren

De kommunala fältassistenterna och väktarna samt polis och brandförsvar rapporterar samstämmigt om en förhållandevis lugn vår och försommar i Danderyd.

Omsorg & socialt stöd Trygghet & säkerhet