Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Hur kan vi förebygga brott i samband med dagligvaruhandeln?

Tisdagen den 22 september kl 09.00-09.50 bjuder Brottsförebyggande rådet in till webbinarium med föreläsare som Per Geijer från Svensk handel, Stefan Ström från Polismyndigheten och Andreas Fogelqvist från Huddinge kommun.

Näringsliv & arbete För företagare

Besöksförbud hävs 1 oktober

Regeringen har meddelat att det tillfälliga nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden/särskilda boenden hävs från 1 oktober. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska ta fram föreskrifter och rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. Vi kommer att publicera mer information på hemsidan kring hur säkra besök ska fungera på boendena i Danderyd.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Danderydsborna känner sig förhållandevis trygga visar polisens trygghetsmätning

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning med syfte att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Några av resultaten som framkommer är att invånarna i Danderyd är förhållandevis trygga. Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Kommun & politik Trygghet & säkerhet

Cykeldag och cykelambassadörer ska uppmuntra till cykling i höst

Covid-19 har satt käppar i hjulen för mycket detta år - men inte för cyklarna. Från januari till maj ökade antalet cyklar som passerade cykelmätarna vid Stocksundsbron med 22% jämfört med 2019. Nu vill kommunen uppmuntra och inspirera till fortsatt cykling med hjälp av cykeldag och cykelambassadörer.

Stockholmsenkäten – så lever och mår Danderyds unga 2020

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år bland ungdomar i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna besvarades i år av unga i 22 kommuner i Stockholms län. Bland svaren från Danderyds unga märks bland annat en ökad andel som upplever psykisk ohälsa och att det är fler som använder så kallade festdroger.

Uppleva & göra