Jorden runt på 1200 ton matavfall

Varje år följer vi upp hur mycket matavfall som har sorterats ut i kommunen. Siffrorna för 2023 visar att mer matavfall än någonsin tidigare har sorterats ut,

Mer matavfall sorteras

Hushåll och verksamheter har under 2023 sorterat ut cirka 1 200 ton matavfall. Av matavfallet kan man producera biogas som räcker till att köra en personbil cirka 2,5 miljoner km vilket motsvarar 62 varv runt jorden. Men inte bara det! Det biogödsel som blir vid produktionen av biogas utgör finfin växtnäring till åkrar. Nästan 7 miljoner portioner havregrynsgröt kan kokas på den havre som odlats med hjälp av biogödslet.

Minskade mängder restavfall

Men vänta nu, det är väl inte bra att slänga mat tänker du. Vi håller med. Men eftersom vi ser att även mängderna restavfall går ned så är det högst sannolikt att de ökade mängderna inte innebär att mer mat slängts utan snarare så att mer sorterats ut. Detta i stället för att hamna i den vanliga soppåsen och bara brännas upp.

Så stort tack alla hushåll och verksamhetsutövare för ert flitiga sorterande!

Matavfallssortering