Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Så kan korsningen i Inverness bli säkrare

Bredare gång- och cykelbana, flytt av övergångställe och trafikljus som relegerar trafikflödet. Så ser Tekniska kontorets förslag ut för att skapa en säkrare trafiksituation i korsningen i Inverness. Planen var att ta upp förslaget i tekniska nämnden den 2 december. Ärendet flyttas nu fram till nämndsammanträde Q1 2021 för få ytterligare tid att bereda förslaget.
Läs mer

Trafik & resor

Danderyd på 5:e plats i cykelrankning – och nu ska cykelbanan vid Danderyds sjukhus bli säkrare

På vardagarna passerar över 3000 cyklister Danderyds sjukhus varje dag. Nu har cykelbanan markerats med blå kontrastfärg för att göra cyklister och fotgängare mer uppmärksamma och minska risken för olyckor.
Läs mer

Trafik & resor Trygghet & säkerhet

Åtgärder ska bidra till bättre framkomligheten i Enebyberg

Den 7 september beslutade Tekniska nämnden om ett åtgärdsprogram som ska bidra till bättre framkomlighet utmed stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen. Programmet innehåller både åtgärder i infrastrukturen och insatser för beteendeförändring.
Läs mer

Trafik & resor