Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Nya riktlinjer föreslår 100 nya bostäder per år i Danderyd

Ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Danderyds kommun har tagits fram. Målet är att skapa ett hållbart, varierat och attraktivt bostadsutbud för alla åldrar och behov i Danderyd.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Förslag till ny detaljplan för Enebybergs skola

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Enebybergs skola (fastigheterna Orren 30 och 31). Syftet är att göra det möjligt att uppföra två nya skolbyggnader på området, en för idrottsundervisning och en för övrig undervisning. Detaljplanen förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.
Läs mer

Bygga, bo & miljö
En kanna med vatten häller upp dricksvatten i ett glas.

Grundvatten i kranen vecka 40–42

Under vecka 40–42 kommer Norrvatten att testköra Ulriksdals grundvattenverk. Detta betyder att abonnenter i Danderyd delvis kommer få ett annat dricksvatten i kranen än i vanliga fall.  Vattnet har hög kvalitet, men är hårdare än vårt vanliga vatten.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Danderyds sjukhusområde utvecklas - ta del av presentation

Den 9 och 10 maj genomfördes två informationsmöten om förslaget till planprogram för Danderyds sjukhusområde. Om du missade tillfällena kan du ta del av en digital inspelning av presentationen.
Läs mer

Bygga, bo & miljö
Bild tillhörande Danderdsaktuellt nr 2 2021

Tyck till om utvecklingen av Danderyds sjukhusområde

Hur kan Danderyds sjukhusområde utvecklas för att ge de bästa förutsättningarna för regionens framtida vårdbehov? Danderyds kommun har tillsammans med Region Stockholms fastighetsförvaltare Locum tagit fram ett förslag till planprogram som är ett första steg mot en ny detaljplan. Under perioden 3 maj - 18 juni pågår samråd då du kan tycka till om förslaget.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö