Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Riksintresseområdena i Djursholm och Stocksund utökas

Riksantikvarieämbetet har beslutat att revidera Danderyds riksintresseområden för kulturmiljön. Beslutet innebär att riksintressena i Djursholm och Stocksund utökas geografiskt och inkluderar numera bland annat området Svalnäs.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Danderydsborna får eget korttidsboende

Byggnadsnämnden beviljade den 7 september 2022 bygglov för ett korttidsboende med 27 platser samt ett vård- och omsorgsboende med 60-65 platser i kvarteret Ginnungagap i Djursholm. Beslutet innebär att det nu tagits ytterligare steg i processen som har planerad byggstart våren 2023. Byggherre för korttidsboendet är Danderyds kommun och för vård- och omsorgsboendet Vectura Fastigheter.
Läs mer

Bygga, bo & miljö Seniorer

Detaljplan för ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus har antagits

Den 7 september beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen för fastigheten Sjukhuset 7 vid Danderyds sjukhus. Den nya detaljplanen medger en utökad byggrätt för hotell, vård- och omsorgsboende och annan vårdverksamhet.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Detaljplan för ny förskola på Tranholmen har antagits

Den 7 september beslutade byggnadsnämnden att anta detaljplanen för en ny förskola centralt på Tranholmen inom fastigheten Tranholmen 1:92.
Läs mer

Bygga, bo & miljö
Pojke leker i vattenbrynet.

Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Nu har kommunen antagit tre viktiga styrdokument för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd.
Läs mer

Bygga, bo & miljö