Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Eldning avråds

Nu när det är torrt ute avråder Stockholms brandförsvar från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar. Rekommendationen gäller från 23 juli tills vidare och gäller hela Stockholms län.

Bygga, bo & miljö

Eldningsförbud i hela Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 11 juni 2020. Förbudet gäller tillsvidare.

Bygga, bo & miljö

Hur skulle du vilja att Danderyd utvecklas?

Nu genomför vi en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.

Bygga, bo & miljö

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret som råder medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Bygga, bo & miljö

Därför placerar sig Danderyd bra i miljörankning

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljöranking. Danderyd ligger på plats 19 av Sveriges samtliga kommuner vilket är tre placeringar lägre än föregående år. Men i förhållande till övriga kommuner i länet får Danderyd en placering bättre och är nu på en hedrande tredjeplats. I förhållande till övriga kommuner i Nordostsamarbetet är Danderyd bäst.

Bygga, bo & miljö