Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Beslut om markanvisningstävling vid fastigheten Banvakten i Stocksund

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en markanvisningstävling inom kvarteret Banvakten i Stocksund. Området ligger mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen.
Läs mer

Bygga, bo & miljö
Hanna Bocander, M, i grönska

Danderyd stärker kompetensen kring de globala målen

Danderyds kommun deltar i det FN ledda kunskaps- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Den 27 april genomfördes en utbildning och workshop med politiker och tjänstepersoner från kommunens ledningsgrupp för att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030. Det var stort intresse för utbildningen med bred representation från de politiska nämnderna.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Östra Eneby torg - inventering av utvecklingsmöjligheter

Den 25 april beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret i uppdrag att inventera och sammanställa utvecklingsmöjligheter i området öster om Enebybergsvägen i höjd med Eneby torg. En lägesrapport av arbetet ska redovisas för kommunstyrelsen före sommaren och ett bebyggelseförslag ska presenteras vid första sammanträdet efter sommaren. 
Läs mer

Bygga, bo & miljö
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Trygghet och biologisk mångfald i fokus när parken i Mörby centrum rustas upp

PROJEKTINFORMATION En grön plats med fokus på tillgänglighet, biologisk mångfald och trygghet. Det är planen för parken i Mörby centrum som börjar att rustas upp i maj. Parken beräknas stå klar inför sommaren 2023. Här berättar projektet mer.
Läs mer

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra