Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd har påbörjats. En översiktsplan visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt gällande exempelvis markanvändning, var det kan byggas och vilka områden som är lämpliga att bevara.

Bygga, bo & miljö

Ny entreprenör tar över kundtjänst och fakturering av VA-tjänster

Från och den 1 januari 2020 tar Veolia över kommunens kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. De kommer också att ansvara för att skicka ut fakturan för vattentjänster till dig som kund.

Bygga, bo & miljö

Byggnadsnämnden får rätt i att neka lov för mast vid Danderydsvallen

Telia har tidigare ansökt om bygglov för uppförande av en mobilmast vid Danderydsvallen. Byggnadsnämnden har avslagit ansökan om bygglov vid två tillfällen. Telia valde då att överklaga avslaget till länsstyrelsen. Nu har länsstyrelsen beslutat att avslå överklagandet.

Bygga, bo & miljö

Ökat antal anmälningar om olovliga byggen

Det är populärt att bygga om och bygga till i Danderyd. När man ska bygga är det viktigt att invänta startbesked innan arbetet påbörjas. Under året har ett ökat antal anmälningar inkommit till Bygglovsavdelningen gällande byggnationer som påbörjats utan startbesked och/eller lov.

Bygga, bo & miljö