Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Öppet hus om Danderyds utveckling

Den 6 och 12 oktober arrangeras ett öppet hus kring det framtagna förslaget till översiktsplan. Då har du möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner för att samtala om förslaget och kommunens framtida byggda miljö.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Danderyd säkrar billigare upplåning för framtidssatsningar

Danderyd går med i Kommuninvest och säkrar på så sätt långsiktigt lägra kreditkostnader. – Det är ett naturligt steg, efter att vi på kort tid har lyckats vända kommunens ekonomiska kris till solida överskott. Nu säkrar vi även kostnadseffektiva möjligheter att satsa på investeringar och utveckling, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.
Läs mer

Kommun & politik

Från kaos i Kabul till Danderyd

Just nu anländer till Danderyds kommun med kort varsel 14 afghanska kvotflyktingar som arbetat för Sverige i Afghanistan och som flugits ut från kaoset i huvudstaden Kabul.
Läs mer

Kommun & politik Integration

Snart dags för SCB:s medborgarundersökning

Danderyd medverkar i SCB:s årliga attitydundersökning som skickas till 1 200 slumpvis utvalda personer i kommunen. I undersökningen ställs frågor om hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i Danderyd samt hur de upplever kommunens service.
Läs mer

Kommun & politik

Kommunen har överklagat kammarrättens dom angående särskolan

Nyligen kom de första domarna där barnkonventionen testades, i Danderyds fall innebar domslutet att utbildningsnämndens beslut att samlokalisera alla särskoleelever till Kevingeskolan revs upp. Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens domslut till kammarrätten.
Läs mer

Kommun & politik Förskola & skola