Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Årsredovisning 2021

Den 11 maj godkände kommunfullmäktige årsredovisningen för 2021. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2021 uppgår till 286,9 miljoner kronor och balanskravsresultatet* uppgår till 97 miljoner kronor.
Läs mer

Kommun & politik
Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Hanna Bocander, M, i grönska

Danderyd stärker kompetensen kring de globala målen

Danderyds kommun deltar i det FN ledda kunskaps- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Den 27 april genomfördes en utbildning och workshop med politiker och tjänstepersoner från kommunens ledningsgrupp för att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030. Det var stort intresse för utbildningen med bred representation från de politiska nämnderna.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
null

Tack för alla synpunkter på förslaget till ny översiktsplan

Den så kallade granskningsperioden för förslaget till ny översiktsplan är avslutad. Det var tredje och sista tillfället att tycka till om Danderyds långsiktiga mark- och vattenanvändning innan kommunfullmäktige förväntas besluta om innehållet i maj 2022.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Digitalt öppet hus om översiktsplanen

Med anledning av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt för att minska risken för smittspridning.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö Coronavirus