Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Beslut fattade med anledning av nya coronaviruset

I kommunens arbete med att minska spridningen av coronaviruset covid-19 fattas flera brådskande beslut utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Kommun & politik Coronavirus

Hanna Bocander om Danderyds kommun i coronatider

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander talar till Danderydsborna och kommunens medarbetare om läget i kommunen med anledning av det nya coronaviruset.

Kommun & politik Coronavirus

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Sedan söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen av nya coronaviruset Covid-19. Beslutet fattades av regeringen under fredagen 27 mars. Nedan följer frågor och svar framtaget från ansvariga myndigheters information om förbudet.

Kommun & politik Coronavirus

Beslut från krisledningsnämnden

Idag den 27 mars hade krisledningsnämnden sitt första sammanträde. Krisledningsnämnden har sammankallats för att snabbt kunna fatta beslut som uppkommer med anledning av den extraordinära situation som spridningen av coronaviruset innebär. Krisledningsnämnden består av ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommun & politik Coronavirus

Danderyds krisledningsnämnd har aktiverats

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander har beslutat att kommunens krisledningsnämnd ska aktiveras. Nämnden aktiveras för att snabbt kunna fatta beslut om exempelvis extraordinära inköp som uppkommer med anledning av coronaviruset. Ett annat exempel kan vara att kunna flytta personal till verksamheter där behovet är som störst.

Kommun & politik Coronavirus