Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Danderyds invånare fortsatt nöjda med kommunen

Resultatet från SCB:s årliga medborgarundersökning visar kortfattat att Danderyds invånare är mer nöjda med kommunen som en plats att leva och bo i samt med den kommunala servicen jämfört med föregående år.
Läs mer

Kommun & politik

En julhälsning från Danderyds kommun

Kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander och kommundirektör Johan Lindberg vill med denna digitala julhälsning önska alla som lever, bor och verkar i Danderyds kommun en riktigt god jul och ett gott nytt år!
Läs mer

Kommun & politik

Danderyds demokratijubileum 2021 och inrättande av Anna Whitlocks park

Nästa år är det hundra år sedan Sverige fick allmän och lika rösträtt. Det firar Danderyds kommun med ett lokalt demokratijubileum. Satsningen syftar till att öka kunskapen om yttrandefrihet, tryckfrihet och tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten som en viktig milstolpe i Sveriges historia.
Läs mer

Kommun & politik Pressmeddelanden

Danderyd följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Kommunens verksamheter har löpande insatser för att minska smittspridning av coronaviruset och stödjer sig då på Folkhälsomyndigheternas aktuella rekommendationer och ansvariga myndigheters beslut.
Läs mer

Kommun & politik Coronavirus

Satsningar på miljö, hälsa och trygghet  i budgeten för 2021

Den 5 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2021 och plan 2022–2023.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Läs mer

Kommun & politik Budget