Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Ny avfallstaxa i kommunen – 5 nyheter att ha koll på

Noll kronor i viktavgift för matavfall, lägre avgift för sophämtning 13 gånger per år och ett finslipat utbud av tjänster för avfallshämtning. Det är några av nyheterna i kommunens nya avfallstaxa som börjar gälla 1 februari 2023.
Läs mer

Kommun & politik Avfall & återvinning
Två barn på is

Danderyd fortsatt i topp enligt ny statistik från SCB

Årets SCB-undersökning visar att Danderydsborna fortsatt är mycket nöjda med kommunen. På frågan om kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på svarar 99 procent av respondenterna att de håller med.
Läs mer

Kommun & politik

KF beslutade om val till nämnder

På kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december valdes nya ledamöter till nämnder och styrelser för mandatperioden. Nedanstående valdes till presidieposterna.
Läs mer

Kommun & politik

Tyck till om nya bostäder vid Stocksunds entré

Vi vill att Danderyd ska vara en attraktiv plats för dagens och morgondagens invånare. Nu planerar vi att ta fram underlag för nya bostäder mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen i Stocksund. Under perioden 10 december - 31 januari har du möjlighet att tycka till hur de nya bostäderna kan utformas.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Budget 2023: en stabil och robust ekonomi inför en osäker framtid

Den 17 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2023 och plan 2024–2025.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Läs mer

Kommun & politik Budget