Centrala Danderyd

Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars att fortsätta utreda en tunnelförläggning av E18 genom att ta fram en strukturplan för centrala Danderyd. Strukturplanen ska innehålla både det långa tunnelalternativet och ett nollalternativ.

Det är dessa två alternativ som bedöms vara de mest ekonomiskt fördelaktiga; det långa alternativet var det som visade sig ha störst stöd av både allmänhet och remissinstanser under dialogerna och samrådsperioden 2015-2016.

Nyheter