Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Seniorträffar kan öppnas successivt inomhus

Sedan 16 juni har kommunens seniorträffar kunnat ha verksamhet utomhus. Nu kan verksamhet på seniorträffarna även börja ske inomhus efter ett beslut av socialdirektören den 6 september.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden för äldre

För dig som vill besöka någon av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre så gäller fortsatt försiktighet. Den bedömningen gör Region Stockholm utifrån den nuvarande situationen kring smittspridning av covid-19. Besökare bör därför fortsatt följa regionala rekommendationer för att undvika att smitta förs in på boendet.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Tips vid värmebölja

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer. Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. I Sverige är vi inte så vana vid höga temperaturer. Äldre personer (över 65 år), små barn och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Trygghet & säkerhet Seniorer

Ett första steg mot en teambaserad hemtjänst

Hur kan hemtjänsten organiseras så att äldre personer får mer trygghet i vardagen och bättre samverkan sker mellan hemtjänst, primärvård och rehabilitering? Socialnämnden gav i september 2020 socialkontoret i uppdrag att utreda detta. Nu har socialkontoret återkommit med en långsiktig delrapport och handlingsplan med områden att arbeta vidare med inom hemtjänsten.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Förslag från socialnämnden att Kevinge omvandlas till trygghetsboende

Socialnämnden har fattat beslut om att föreslå till kommunstyrelsen att Kevinge seniorboende omvandlas till trygghetsboende. Förslaget innebär att en aktivitetssamordnare anställs och att Kevingehuset utvecklas till ett aktivitetscentrum för seniorer i huset och närområdet.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer