Nyheter

Filtrera på kategori

Byggstart för vård- och omsorgsboendet i Djursholm

Kommunens strävan är att invånare ska kunna bo kvar i hemkommunen även på äldre dagar, men det har saknats tillräckligt med omsorgsplatser inom Danderyds gränser. Därför byggs nu kommunens första korttidsboende och ytterligare ett vård- och omsorgsboende i Djursholm.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö Seniorer

Nytt korttidsboende ska drivas av kommunen

Socialnämnden har beslutat att det korttidsboende som kommunen bygger i Djursholm ska drivas i kommunal regi.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö Seniorer

Skydda dig mot bedrägerier

Jul och nyår är tyvärr högtider även för bedrägerier. Bedragare riktar ofta in sig på äldre och personer med en funktionsnedsättning. Ta del av polisens tips kring hur du skyddar dig. Eller prata med anhöriga om hur de kan skydda sig.
Läs mer

Trygghet & säkerhet Seniorer
Smiling senior man walking arm in arm with female nurse while looking away in alley at nursing home

Åtgärder för ökad kvalitet på vård- och omsorgsboenden

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde tillsyn på de vård- och omsorgsboenden som drivs av Danderyds kommun i våras som en del av sin nationella granskning av kommunal äldreomsorg. Granskningen fokuserade på fyra områden: medicinska bedömningar, dokumentation, läkemedelshantering och vård i livets slutskede.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Blomsterfonden får kvalitetspriset inom äldreomsorg

Blomsterfondens vård- och omsorgsboende Tallgården i Enebyberg fick socialnämndens kvalitetspris inom äldreomsorg för 2023. SPF Idun och Seniormötesplatsen i Kevinge fick varsitt hedersomnämnande
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer