Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Ingen utdelning från Kahlinska fonden under 2021

Kahlinska fonden är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till Danderydsbor och förvaltas av Danderyds kommun.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd

Möjligt med framtida korttidsplatser på Annebergsgården

Socialnämnden har 19 april beslutat att göra det möjligt för Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende att omvandla en av de fyra avdelningarna till korttidsplatser. Om omvandlingen av en avdelning kommer att ske beror på om överskottet på tomma platser består under 2021.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd

Integration sker när människor möts

Kommunens flyktinggrupp stödjer nyanlända att etableras i det svenska samhället. Det är ett uppdrag som inspirerar Camilla Jansson, som är integrationsutvecklare med inriktning mot civilsamhället, på Danderyds kommuns socialförvaltning.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Integration

Ny enkät: Danderydsbor med funktionsnedsättning nöjda med boende och service

Nu är resultaten klara för 2020 års nationella brukarundersökning av personer som får boende och/eller boendestöd på grund av funktionsnedsättningar. Överlag är det förbättringar inom de allra flesta områden jämfört med resultaten 2019.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd

Hur går vaccinationerna i Danderyd?

I en informationsfilm berättar Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Danderyds kommun samt vaccinsamordnare, och Camilla Lannefors, verksamhetschef för Danderyds vårdcentral om hur vaccinationerna mot covid-19 fortgår i Danderyds kommun. Filmen spelades in 12 mars och informationen var korrekt vid tiden för inspelningen.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus