Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Rutiner för besök vid vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 oktober är det återigen möjligt att göra besök inomhus på vård- och omsorgsboenden för äldre. För att förhindra smittspridningen av covid-19 finns ett antal rutiner som besökare ska följa.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Besöksförbud hävs 1 oktober

Regeringen har meddelat att det tillfälliga nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden/särskilda boenden hävs från 1 oktober. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska ta fram föreskrifter och rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. Vi kommer att publicera mer information på hemsidan kring hur säkra besök ska fungera på boendena i Danderyd.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Avveckling av hemtjänst i egen regi, hur har det gått

Kommunfullmäktige beslutade 14 oktober 2019 att avveckla hemtjänsten i egen regi. Det som en av de åtgärder socialnämnden behövde genomföra för att möta kommunfullmäktiges krav på att ha budget i balans 2019 och sänkta budgetförutsättningar 2020. Den 1 maj i år var avvecklingen klar och alla kunder hade fått byta hemtjänstutförare. Hur gick avvecklingen, hur upplevde kunderna, personalen och de privata hemtjänstutförarna flytten, vi har känt dem på pulsen.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd

De öppna verksamheterna förblir stängda till 31 oktober

Den 26 augusti beslutade Socialnämnden att kommunens öppna verksamheter såsom seniorträffar, träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning och välkomstcenter för nyanlända ska vara fortsatt stängda till och med den 31 oktober 2020. Skälet är den pågående coronapandemin och hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd

Förtydligande om nytt äldreboende vid Sätra äng

I Mitt i Danderyd den 26 augusti finns en artikel om ett nytt äldreboende vid Sätra äng. I artikeln kan man få en uppfattning om att ett nytt äldreboende vid Sätra äng kan komma att beslutas av kommunstyrelsen redan i oktober, vilket inte stämmer.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö