Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Tips vid värmebölja

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer. Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. I Sverige är vi inte så vana vid höga temperaturer. Äldre personer (över 65 år), små barn och kroniskt sjuka utgör speciellt sårbara grupper.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Trygghet & säkerhet Seniorer

Ett första steg mot en teambaserad hemtjänst

Hur kan hemtjänsten organiseras så att äldre personer får mer trygghet i vardagen och bättre samverkan sker mellan hemtjänst, primärvård och rehabilitering? Socialnämnden gav i september 2020 socialkontoret i uppdrag att utreda detta. Nu har socialkontoret återkommit med en långsiktig delrapport och handlingsplan med områden att arbeta vidare med inom hemtjänsten.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Förslag från socialnämnden att Kevinge omvandlas till trygghetsboende

Socialnämnden har fattat beslut om att föreslå till kommunstyrelsen att Kevinge seniorboende omvandlas till trygghetsboende. Förslaget innebär att en aktivitetssamordnare anställs och att Kevingehuset utvecklas till ett aktivitetscentrum för seniorer i huset och närområdet.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Socialkontorets öppna verksamheter såsom seniorträffar håller fortsatt stängt

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att vissa lättnader i smittskyddsåtgärder kan ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni. Detta omfattar exempelvis höjda maxantal för hur många personer som kan ses i allmänna sammankomster, inomhus och utomhus. Men då Smittskydd Stockholm har förlängt restriktionerna i Stockholms län tom 13 juni innebär det att socialkontorets verksamheter såsom seniorträffar kommer fortsatt hålla stängt.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Telefonbokning av vaccination mot covid-19 utökas med fler språk

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar byter nu till separata telefonnummer för olika språk. Tjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Hit kan man ringa om man inte har möjlighet att boka digitalt, till exempel för att man saknar BankID eller har behov av att boka på andra språk.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer