Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Fler av Danderyds ungdomar får feriejobb i sommar

"I dessa tider då många sommarjobb ställs in är det extra roligt att vi tack vare engagerade chefer och den statliga satsningen på ungdomsjobb kommer att kunna erbjuda 95 feriejobb istället för 65," säger HR-chef Åsa Anthony.

Näringsliv & arbete

Företag som hyr kommunala lokaler erbjuds sänkt hyra

Danderyd erbjuder hyresnedsättning till företag inom vissa branscher som hyr lokaler av kommunen. Stödet riktar sig till verksamheter som har fått kraftigt försämrad ekonomi på grund av coronakrisen.

Näringsliv & arbete Coronavirus

Danderyd fortsätter förbättra service till företagen

Danderyds kommun förbättrar resultatet med 23 placeringar uppåt jämfört med förra året i Sveriges kommuner och regioners löpande undersökning, nöjdkundindex (NKI) om hur företag upplever servicen i Sveriges kommuner.

Näringsliv & arbete

Åtgärder för att stödja företagare

För att underlätta för kommunens företagare förbereds nu en rad åtgärder för att möjliggöra förstärkt likviditet genom bland annat förlängda betaltider.

Näringsliv & arbete Coronavirus

Information till dig som företagare med anledning av coronaviruset/covid-19

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) finns här ett antal länkar där du som är företagare kan hitta viktig information.

Näringsliv & arbete För företagare Coronavirus