Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

En glasskål med penslar i.

Dags att ansöka och nominera till årets stipendier

Nu är det möjligt att ansöka om kulturstipendium och att nominera till ungdomsledarstipendium samt hedersplakett för kulturgärning för 2023. Kultur- och fritidsnämnden utser sedan stipendiaterna efter de ansökningar och förslag som inkommit.
Läs mer

Uppleva & göra

Kommunen föreslås ta över Danderyds konstgräsplaner

Att Danderyd är den kommun som har flest konstgräsplaner i länet per invånare, beror till stor del på den så kallade Danderydsmodellen, där föreningar fått bygga och finansiera sina egna planer på kommunens mark. Men nu förslås att kommunen ska köpa planerna och därmed ta över hela ansvaret för drift, underhåll och fördelning av tider.
Läs mer

Kommun & politik Uppleva & göra

Flera positiva tendenser i årets Stockholmsenkät

Resultaten från årets Stockholmsenkät är här och för Danderyds kommuns del syns flera positiva tendenser. Bland annat väljer fler ungdomar att helt avstå från alkohol och andelen storkonsumenter har nästan halverats sedan 2004.
Läs mer

Förskola & skola Uppleva & göra
Elev tittar på växt och håller i en bok

Dags att nominera till Hälsovårdsfonden 2022

Nu är det dags att nominera stipendiater till Hälsovårdsfonden! Stipendiet ges till en eller flera personer verksamma i Danderyd, som arbetar för att kommunens unga ska ha en sund hälsa.
Läs mer

Förskola & skola Omsorg & socialt stöd Uppleva & göra

Årets stipendiater har utsetts

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år ett antal mottagare av kommunens kulturstipendium, ungdomsledarstipendium samt hedersplakett för kulturgärning. Nu har årets mottagare utsetts och precis som vanligt är det ett brett spektrum av konstformer, insatser inom idrotten och kulturutövare som uppmärksammas.
Läs mer

Uppleva & göra