Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Så arbetar Danderyd för att skydda äldre mot smittspridning/Corona

Vi följer mycket noga ansvariga myndigheter direktiv för att motverka smittspridning av coronaviruset Covid-19 i våra vård- och omsorgsboenden liksom för övriga kommuninvånare.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Besök avråds till vård- och omsorgsboenden

Kommunen avråder starkt från besök till kommunala vård- och omsorgsboenden. De verksamheter som berörs är Stocksundsgården, Annebergsgården, Klingsta, Storkalmar. Även de privata boendena Odinslund, Tallgården och Svalnäs har infört besöksrestriktioner.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

- Vi vill inge hopp, så ungdomarna förstår att det oftast går att läka och att de får fler chanser i livet!

Allt fler ungdomar i Danderyd ringer till Mörby ungdomsmottagning för att boka tid för samtal kring sitt mående. Sofia Stenberg och Linda Lagerros är två av kuratorerna som arbetar där och Agneta Ahlbäck är chef över verksamheten.

Omsorg & socialt stöd

Kommunens enheter inom egen regi har blivit Stjärnmärkta enligt svenskt demenscentrum

Utbildningen har gjorts genom att minst 80% av personalen har genomgått en utbildning i demensvård under fyra tillfällen á 3 timmar. Utbildningen har varit inriktad på bemötande och omvårdnadsåtgärder där man sätter personen i centrum vid demenssjukdom och att man inte använder sig av tvång- och begränsningsåtgärder.

Omsorg & socialt stöd

Vill du stötta nyanlända att snabbare komma in i samhället?

Engagera dig volontärt och bli kommunguide. Under två månader stöttar du nya Danderydsbor och visar lekplatser, mataffärer, lokaltrafik med mera.

Omsorg & socialt stöd