Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Hur skulle du vilja att Danderyd utvecklas?

Nu genomför vi en enkät om kommunens framtida utveckling. Hur kan Danderyd bli en ännu mer attraktiv kommun? Vilka områden skulle du vilja utvecklas? Vilka områden skulle du vilja bevara? Var kan det byggas nya bostäder? Det är exempel på frågor vi skulle vilja ha svar på.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret som råder medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Därför placerar sig Danderyd bra i miljörankning

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljöranking. Danderyd ligger på plats 19 av Sveriges samtliga kommuner vilket är tre placeringar lägre än föregående år. Men i förhållande till övriga kommuner i länet får Danderyd en placering bättre och är nu på en hedrande tredjeplats. I förhållande till övriga kommuner i Nordostsamarbetet är Danderyd bäst.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Medborgardialog om östra Eneby torgs utveckling

Utredningar för utveckling av området öster om Eneby torg har bedrivits sedan 2007. Behovet av att förnya och utveckla området kvarstår sedan det tidigare planarbetet avbröts 2018. Nu har kommunledningskontoret fått i uppdrag att planera och genomföra en medborgardialog om områdets utveckling.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Ny vård- och omsorgsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus

Byggnadsnämnden har tagit beslut om att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplanplan för en ny vårdbyggnad på platsen där patienthotellet ligger vid Danderyds sjukhus.
Läs mer

Bygga, bo & miljö