Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Eldning avrådes

Det varma och torra vädret som råder medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att du bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Bygga, bo & miljö

Därför placerar sig Danderyd bra i miljörankning

Danderyd placerar sig återigen högt upp i tidningen Aktuell Hållbarhets miljöranking. Danderyd ligger på plats 19 av Sveriges samtliga kommuner vilket är tre placeringar lägre än föregående år. Men i förhållande till övriga kommuner i länet får Danderyd en placering bättre och är nu på en hedrande tredjeplats. I förhållande till övriga kommuner i Nordostsamarbetet är Danderyd bäst.

Bygga, bo & miljö

Medborgardialog om östra Eneby torgs utveckling

Utredningar för utveckling av området öster om Eneby torg har bedrivits sedan 2007. Behovet av att förnya och utveckla området kvarstår sedan det tidigare planarbetet avbröts 2018. Nu har kommunledningskontoret fått i uppdrag att planera och genomföra en medborgardialog om områdets utveckling.

Bygga, bo & miljö

Ny vård- och omsorgsbyggnad planeras vid Danderyds sjukhus

Byggnadsnämnden har tagit beslut om att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplanplan för en ny vårdbyggnad på platsen där patienthotellet ligger vid Danderyds sjukhus.

Bygga, bo & miljö

Tyck till om förslag till miljö- och klimatprogram 2021 – 2030

Syftet med miljö- och klimatprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd. Det finns nu möjlighet för dig som lever, bor och verkar i kommunen att lämna synpunkter och ge förbättringsförslag inför framtagande av ett färdigt förslag.

Bygga, bo & miljö