Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Uppdaterade rutiner för besök vid vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 oktober är det återigen möjligt att göra besök inomhus på vård- och omsorgsboenden för äldre. För att förhindra smittspridningen av covid-19 finns ett antal rutiner som besökare ska följa.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Besöksförbud hävs 1 oktober

Regeringen har meddelat att det tillfälliga nationella besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden/särskilda boenden hävs från 1 oktober. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska ta fram föreskrifter och rekommendationer för säkra besök i särskilda boendeformer för äldre. Vi kommer att publicera mer information på hemsidan kring hur säkra besök ska fungera på boendena i Danderyd.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

Tips vid värmebölja

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer som kan vara väldigt påfrestande för hälsan. Du kan förbereda dig för en värmebölja på flera olika sätt för att både minska värmestress och risk för smittspridning av covid-19.
Läs mer

Trygghet & säkerhet Coronavirus

Så skyddas äldre inom särskilda boenden och hemtjänst mot covid-19

Det är viktigt att alla ska känna sig trygga att bo i kommunens särskilda boenden för äldre och ta emot hemtjänst. Danderyds kommun har arbetat aktivt för att motverka smittspridning, vilket bidragit till att flera särskilda boenden hittills har varit helt utan smitta och antal smittade inom hemtjänsten har också varit låg.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus

En första utvärdering av Covid-19 arbetet

Kommunens Covid-19 arbete från februari fram till nu har sammanställts i en första delutvärdering. Sammantaget visar utvärderingen att kommunen i stort klarat att upprätthålla sina kärnuppdrag. Såväl tjänstemannaledningen som den politiska ledningen har visat på en väl fungerande samverkan så att bland annat beslut kan tas snabbt när så behövs.
Läs mer

Kommun & politik Coronavirus