Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Elever på två skolor uppmanas stanna hemma efter smittspridning där

Elever i vissa klasser på Enebybergs skola och Mörbyskolan har på inrådan av Smittskydd Stockholm idag fått vända hem efter att en större smittspridning av covid-19 konstaterats i klasserna.
Läs mer

Förskola & skola Coronavirus

Tredje vaccindos till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre samt personal på särskilda boenden, SÄBO, och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.
Läs mer

Coronavirus Seniorer

Skydda äldre och sköra i kommunens omsorg

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”. (Beslut 20210929)
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Tredje vaccindos mot covid-19 för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som är 80 år eller äldre. Erbjudandet gäller dig som är född 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan din andra dos. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination i Stockholms län.
Läs mer

Coronavirus Seniorer

Riskgrupper måste skyddas mot onödig smittorisk

Socialnämnden i Danderyd har gett i uppdrag åt socialförvaltningen att den ska vidta skyndsamma åtgärder för att säkra att personer i riskgrupp och äldre inte ska smittas av ovaccinerad personal.
Läs mer

Coronavirus Seniorer