Upplåtelse av offentlig plats

Om du vill använda en offentlig plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av polismyndigheten i Stockholms län samt medgivande från Danderyds kommun.

Så här går det till att ansöka om tillstånd:

Du söker tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift.

Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
I kommunens yttrande tas ställning till upplåtelsen och upplåtelseavgiftens storlek utifrån kommunfullmäktiges fastställda taxa. Yttrandet sänds åter till polismyndigheten som utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis. Danderyd kommun debiterar dig en avgift för att du använder en offentlig plats.

För att förlänga eller utöka tillståndet, ska du skicka in en ny ansökan. Det innebär också att du måste betala en ny ansökningsavgift samt upplåtelseavgift.

Se taxa för upplåtelse av offentlig mark

Ditt ansvar

Du som anordnar till exempel en tillställning på en offentlig plats har ansvar och är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som av uppsåt eller vårdslöshet sker på kommunens mark och anläggningar.

När tillställningen är avslutad ska du städa och se till att området ser ut som det gjorde före tillställningen. Om det krävs extra städning eller andra åtgärder måste du som tillståndsinnehavare betala detta.

Ordningslag (1993:1617)

Hindrar du sopbilen?

Under vissa perioder om året så är det många som bygger om sina fastigheter. I många fall så har sopbilen svårt att komma fram på grund av containrar som står i vägen och då är det många hushåll som får utebliven sophämtning. I allra värsta fall så förstörs marken för att sopbilen inte har marginaler att köra på och det kan även hända att brevlådor blir påkörda.

Containrar och annat byggmaterial ska först och främst ställas på fastighetsmark och om inte ytan räcker till så ansöker man om tillstånd för begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.
I ansökan ska det framgå vad man vill använda kommunens mark till, adressen samt tidpunkt.
Containern ska vara utmärkt med företagsnamn, telefonnummer samt reflexer.

Blanketter för ansökan hittar du på polisens webbplats:

Polisen

Tillstånd krävs bland annat för:

  • Affischpelare, övriga reklamplatser
  • Arbetsbod
  • Byggetableringar
  • Byggskylt
  • Cirkus
  • Container
  • Försäljningsplatser
  • Marknader
  • Tillfällig försäljning (till exempel julgranar, bär)
  • Uteserveringar

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.