Upplåtelse av offentlig plats kräver tillstånd

Om du vill använda en offentlig plats för tillställningar, försäljning, containrar och liknande, krävs tillstånd av polismyndigheten i Stockholms län samt medgivande från Danderyds kommun.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs bland annat för:

 • Affischpelare, övriga reklamplatser
 • Arbetsbod
 • Byggetableringar
 • Byggskylt
 • Cirkus
 • Container
 • Försäljningsplatser
 • Marknader
 • Tillfällig försäljning (till exempel julgranar, bär)
 • Uteserveringar

Så ansöker du om tillstånd

 • Du söker tillstånd hos närmaste polismyndighet. Polisen tar ut en ansökningsavgift.
 • Polismyndigheten skickar din ansökan på remiss till kommunen för yttrande.
 • I kommunens yttrande tas ställning till upplåtelsen och upplåtelseavgiftens storlek utifrån kommunfullmäktiges fastställda taxa.
 • Yttrandet sänds åter till polismyndigheten som utfärdar ett eventuellt tillståndsbevis. Danderyd kommun debiterar dig en avgift för att du använder en offentlig plats.
 • För att förlänga eller utöka tillståndet, ska du skicka in en ny ansökan. Det innebär också att du måste betala en ny ansökningsavgift samt upplåtelseavgift.

Vad kostar det?

Skicka efter aktuell taxa för upplåtelse av offentlig mark genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Kontakta kommunen

Ditt ansvar

Du som anordnar till exempel en tillställning på en offentlig plats har ansvar och är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som av uppsåt eller vårdslöshet sker på kommunens mark och anläggningar.

När tillställningen är avslutad ska du städa och se till att området ser ut som det gjorde före tillställningen. Om det krävs extra städning eller andra åtgärder måste du som tillståndsinnehavare betala detta.

Ordningslag (1993:1617)

Hindrar du sopbilen?

Under vissa perioder om året är det många som bygger om sina fastigheter. I många fall så har sopbilen svårt att komma fram på grund av containrar som står i vägen vilket leder till att sophämtningen uteblir.

I värsta fall förstörs marken för att sopbilen inte har marginaler att köra på och det kan även hända att brevlådor blir påkörda.

Så gör du rätt

 • Containrar och annat byggmaterial ska först och främst ställas på fastighetsmark.
 • Om inte ytan räcker till ansöker du om tillstånd för begagnande av offentlig plats hos polismyndigheten.
 • I ansökan ska det framgå vad man vill använda kommunens mark till, adressen samt tidpunkt.
 • Containern ska vara uppmärkt med företagsnamn, telefonnummer samt reflexer.

Gör din ansökan

Blanketter för ansökan hittar du på polisens webbplats:

Polisen

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.