Mark

Kommunens fastigheter och mark

Om du har allmänna frågor om Danderyds kommuns fastigheter och mark ska du vända dig till samhällsutvecklingsförvaltningen.

Så fungerar snöröjningen i Danderyd

Vill du felanmäla något som har med kommunens mark att göra som till exempel nedskräpning eller snöröjning? Gör din felanmälan via kommunens e-tjänst.

Felanmälan

Mer information

Ansökan om bygglov

Kommunens översiktsplan

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-22