Frågor och svar om upphandling

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om upphandlingar.

Hur genomför kommunen sina upphandlingar?

Kommunen genomför sina upphandlingar i enlighet med lagen om offentlig upphandling, (LOU) och annonserar alla aktuella upphandlingar via extern part.

Visma Opic

Här finns en guide till hur man lämnar anbud:

Lathund - Opic.pdf

Råd vid anbudslämning 

Upphandlingsenheten har sammanställt 10 råd som anbudsgivaren kan tänka på inför att delta i en upphandling. 

  • Gå igenom förfrågningsunderlaget så tidigt som möjligt innan sista dag för anbudsinlämning.
  • Ställ frågor om något är oklart.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Läs eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstid.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i förfrågningsunderlaget.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som kommunen ställer i förfrågningsunderlaget. Det är viktigt att ni uppfyller samtliga krav – även om kraven inte känns relevanta för er. Alla så kallade "ska-krav" måste vara uppfyllda.
  • Se till att anbudet är komplett. Den upphandlande myndigheten har enligt LOU små möjligheter att begära kompletteringar av anbuden.
  • Följ instruktionerna som ges i förfrågningsunderlaget, annars kan anbudet bli förkastat, d v s inte utvärderas.
  • För de upphandlingar som genomförs i upphandlingsverktyget TendSign, se till att anbudet registreras i TendSign i sin helhet. Observera att den person som registreras i TendSign får samtlig information i upphandlingen och tilldelningsbeslut skickas till den angivna e-postadress.

Här kan du läsa mer om hur man lämnar anbud: 

Lämna anbud till en offentlig upphandling | Upphandlingsmyndigheten

CPV-koder 

"Common Procurement Vocabulary" (CPV) är ett klassificeringssystem för offentlig upphandling som beskriver föremålet för en upphandling. Det är ett viktigt stöd för att leverantörer och upphandlande organisationer ska kunna hitta rätt upphandlingar.

Leverantörer kan via vår externa part prenumerera på CPV- koder. På så sätt får leverantören en notifikation när en upphandling med den CPV-koden annonseras. 

Samtliga CPV koder kan du hitta här: eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0213&from=EN

Regler och riktlinjer

Här hittar du kommunens styrsokument gällande upphandling. Övriga styrdokument – Danderyds kommun

Har en anbudsgivare rätt att åberopa en annan leverantörs kapacitet?

Anbudsgivare får åberopa andra företags ekonomiska samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet om anbudsgivaren kan visa att han förfogar över de resurser som krävs. Detta kan göras bl.a. genom att han uppvisar ett samarbetsavtal eller liknande med den åberopade leverantören, i vilket den åberopade leverantören åtar sig att ställa kapacitet till anbudsgivarens förfogande.

Får ett för sent inkommet anbud beaktas?

Nej, detta gäller även om förseningen har skett utan anbudsgivarens vållande. Principerna för offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika vilket inte är möjligt om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.

Är det möjligt att upphandla lokala företag?

Det är diskriminerande att ställa krav på närodlat, lokalproducerat, och/eller korta transportavstånd vid offentlig upphandling. Kommunen kan dock skapa goda förutsättningar för lokala, mindre företag genom att utforma förfrågningsunderlaget på ett sätt som tillåter flera företag att lämna anbud, till exempel genom att tillåta företag att lämna anbud på delar av sortimentet eller på ett specifikt geografiskt område.

Fakturor till Danderyds kommun 

Klicka här för att läsa mer om fakturahantering i Danderyds kommun. Fakturahantering – Danderyds kommun

Hur ansöker man om överprövning?

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt av en pågående upphandling, om han anser att kommunen har brutit mot de grundläggande principerna eller bestämmelser enligt LOU eller LUF och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. Om domstolen finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen skall göras om eller rättas till. Om överprövningen gäller kommunens beslut att avbryta en upphandling, kan förvaltningsrätten besluta att ogiltigförklara beslutet. En utländsk leverantör har samma möjligheter som en svensk leverantör att få sin talan prövad enligt LOU och LUF.

Upphandlingsenheten rekommenderar att man kontaktar upphandlingsenheten före en överprövning lämnas in till domstol. Upphandlingsenheten kan nämligen korrigera alternativt avbryta och göra om sina upphandlingar. En leverantör kan med andra ord få till en ändring i upphandlingen även utan domstolsprövning.

Ansökan om överprövning skickas till:

Sveriges domstolar

Kontaktinformation

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

upphandling@danderyd.se

Entreprenad

Tk-upphandling@danderyd.se

 

Uppdaterad: 2024-03-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.