Upphandlad verksamhet

Danderyds kommun har ett valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och familjerådgivning. Du kan när som helst lämna in en ansökan om att bli utförare inom dessa områden.

Annonsering sker fortlöpande på Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb.

Upphandlingsmyndighetens valfrihetswebb

Ansökan

Vill du bli utförare inom hemtjänsten eller familjerådgivning lämnar du in en elektronisk ansökan till upphandlingssystemet TendSign.

TendSign

Svaren på frågorna lämnas på anvisande platser i dokumentet. Samtliga frågor ska besvaras för att ansökan ska vara fullständig.

Sociala tjänster:

 • gruppboende för funktionshindrade
 • boendestöd för psykiskt funktionshindrade
 • äldreboende
 • korttidsboende
 • resor inom verksamheterna för äldre- och funktionshindrade
 • matdistribution för äldre
 • nattpatrull och larmutryckning natt
 • trygghetslarm
 • mottagning och förmedling av trygghetslarm
 • administrativa stödsystem.

Tekniska tjänster:

 • planering, projektering, drift och underhåll av kommunens byggnader och markområden
 • vägar, gång- och cykelbanor, gatubelysning och parkering
 • vatten och avlopp
 • parker, lekplatser, grönområden och naturvård
 • avfallshantering
 • kommunens pontoner, bryggor, fyrar och sjömärken.

Upphandlingsenheten

Box 66, 182 05 Djursholm

upphandling@danderyd.se

 

Handläggare upphandlingsenheten

Amanda Carlsson, upphandlare, 08-56891055
Saghi Derafshan Jernström, upphandlare, 08-568 913 75
Anders Ekström, upphandlare (konsult)

Entreprenad

Tk-upphandling@danderyd.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.