Tillstånd krävs för schakt och trafikanordning

Du behöver söka tillstånd för att få gräva i eller invid en gata i Danderyd. Det gäller även om du ska köra en tung transport i kommunen.

Sök tillstånd för schakt och trafikanordning

Ska du utföra arbeten på eller invid en trafikerad yta i Danderyds kommun? Då behöver du upprätta så kallad trafikanordningsplan och få den godkänd av kommunen innan ett arbete påbörjas.

Läs mer och ansök

Tillstånd för schakt och trafikanordning

Sök dispens för tung transport

Transporter som är längre, tyngre eller bredare än vad trafikbestämmelserna medger behöver söka dispens för att få köra i kommunen.

Läs mer och ansök

Dispens för tunga transporter

Samhällsutvecklingsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.