Ansök om att etablera laddplatser

I takt med att fler kör elbilar ökar efterfrågan på laddplatser. Nu ger vi intresserade aktörer möjlighet att sätta upp laddstationer på kommunens gator.

Bild tillhörande Danderdsaktuellt nr 2 2021

Aktörer som ansöker om att få sätta upp laddplatser på gatan ansvarar för installation samt drift och underhåll av laddarna.

Danderyds kommun ansvarar för beställning och uppsättning av skyltar. Kommunen ansvarar också för sopning, snöröjning samt parkeringsövervakning. Aktören bekostar skyltarna och uppsättning av dem.

För att få sätta upp laddare på kommunens mark måste laddaren vara öppen för alla och det ska vara möjligt att ladda utan att behöva ett laddkort från aktören exempelvis genom app eller betalkort. Andrahandsuthyrning är inte tillåten.

Lämpliga platser för nya laddare

Det finns många tänkbara platser för nya laddare i Danderyd. Exempelvis parkeringsplatser vid kommundelarnas centrum, motionsanläggningar och gator vid flerbostadshus.

Kommunen värderar inkomna intresseanmälningar enligt följande kriterier:

 • Platsen ska ge möjlighet till minst fyra laddplatser i rad, helst fler.
 • Användningen av platsen ska inte krocka med andra behov, som cykelbanor, övergångsställe och lastplats. Platsen får inte heller krocka med pågående eller planerade projekt, som utbyggnad av cykelbanor.
 • För laddstolpar på trottoar behöver avståndet från laddstolpen till en annan laddstolpe, skåp, fasad etcetera vara minst 2,5 meter så att driftfordon kan komma fram.
 • Laddare för snabbladdning (det vill säga 50 kW eller mer) får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag kan göras).
 • Laddare för normalladdning kan anläggas på all typ av parkering. Normalladdare ska kunna betjäna minst två bilar samtidigt.
 • Platsen ska inte vara på en kaj eller nära vattendrag.
 • Stora träd i närheten av de nya laddarna är mindre bra och behöver bedömas individuellt av Danderyds kommun då det kan innebära svårigheter vid ledningsdragning.

Anmäl intresse för att sätta upp nya laddare

OBS! Intresseanmälan är tillfälligt stängd för utvärdering och uppföljning av inkomna intresseanmälningar!

Så går det till

 1. Välj en plats i kommunen där du vill sätta upp laddplatser via kartan.
 2. Skicka in intresseanmälan till kommunen.
 3. Danderyds kommun bedömer ansökan.
 4. Nyttjanderättsavtal skrivs med Danderyds kommun.
 5. Etablering av den nya laddaren påbörjas.

Kommunen förbehåller sig rätten att välja aktör efter läge, design och prestanda.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla namn på önskade platser och tydligt visa, med karta eller i bilder, vilken del av gatan och vilka parkeringsplatser som berörs.

Ange vilken typ av laddare som ska sättas upp. Du som aktör får skicka in intresseanmälningar för tre olika platser samtidigt. Observera att filstorleken inte får vara större än 20 MB.

 

 

Karta

I denna karta visas platser som är reserverade och under behandling samt platser som har prövats och bedömts olämpliga som laddplatser av kommunen.

Karta över kommunalägd mark

Mer information

Allmänna villkor laddstolpar i Danderyds kommun 2023.pdf

Avtalsmall laddstolpar allmän plats 2023.pdf

Uppdaterad: 2023-12-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.