Driva livsmedelsverksamhet

Du som har en livsmedelsverksamhet är ansvarig för att maten är säker för konsumenterna och att den är märkt på rätt sätt. Med bra rutiner och en fungerande egenkontroll i ditt företag är det lätt att uppnå kravet om säker mat.

Köpt bild från Johnér med fria rättigheter

Säker hantering av mat 

Redlighet betyder att konsumenten ska få det som den betalar för och inte bli lurad. För dig som driver verksamhet innebär det att presentation och märkning av livsmedel ska följa lagar och att informationen till kunderna ska vara rätt. Kunden får inte bli vilseledd.  

Med livsmedelssäkerhet menas att livsmedel ska tillagas, hanteras och förvaras på ett säkert sätt, så att dina gäster inte blir sjuka av den maten du serverar. 

Du måste ha tydliga rutiner för att säkerställa att livsmedlet inte blir skadligt att äta. Till exempel hur lokalen städas eller att temperaturerna på livsmedel är korrekt. 

Kontroll av verksamhet 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyds kommun gör kontroller av din verksamhet med jämna intervall. Oftast förvarnar vi inte innan vi kommer, eftersom vi vill ser hur din livsmedelsverksamhet bedrivs en vanlig dag. 

Hur ofta och hur många timmar kontrollen tar beror på vilken typ av verksamhet du driver och vilka risker som finns i din verksamhet.  

Ditt beslut om riskklassning och avgift avgör hur många timmars kontroll du får i snitt varje år. Den beslutade kontrolltiden inkluderar även annan handläggning och rapportskrivning som är kopplad till kontrollerna. 

Vad kontrollerar livsmedelsinspektören? 

När vi besöker en verksamhet är kontrollen riskbaserad. Det betyder att livsmedelsinspektören lägger fokus där det bedöms vara de största riskerna. 

Eftersom det kan finnas olika risker hos olika verksamheter kontrollerar vi inte samma saker även om verksamheterna är snarlika. 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar ibland med olika projekt och vill då kontrollera vissa områden hos verksamheter i Danderyd. 

Du betalar för kontrollerna 

Du betalar för att vi ska komma till din verksamhet och utföra kontroll. I avgiften som du betalar ingår mer än själva besöket. Livsmedelsinspektören behöver ofta tid att förbereda en kontroll innan, och efter behövs det skriva rapporter, granska och skapa beslut. Du betalar för fler timmar än själva besöket. 

Om det visar sig på kontrollen att verksamheten inte följer lagstiftningen och livsmedelsinspektören hittar avvikelser, följs det alltid upp. Uppföljning kan ibland ske genom en uppföljande kontroll som du får betala extra för. Tid som läggs ner i samband med den uppföljande kontrollen kan exempelvis vara besök av din verksamhet och skriva beslut. 

Samarbete 

Du som livsmedelsföretagare behöver samarbeta med oss. Som kontrollmyndighet har Livsmedelsenheten rätt att bli insläppta till din livsmedelslokal. 

Livsmedelsinspektören ska få möjlighet att kunna kontrollera alla de utrymmen som inspektören anser vara nödvändiga för kontrollen. Även om du som verksamhetsutövare inte är på plats har livsmedelsinspektören rätt att kontrollera din verksamhet.  

Ibland vill livsmedelsinspektören ta del av dokument. Dokumenten kan exempelvis vara kassautdrag för att kontrollera ert organisationsnummer eller följesedlar, för att kontrollera redlighet och spårbarhet. 

Det är bra att spara alla följesedlar och ha dem tillgängliga sex månader bakåt i tiden, för att säkerställa att ni kan spåra tillbaka alla era livsmedel. 

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.