Förorenade områden

Ett förorenat område kan vara en byggnad, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna av föroreningen påtagligt överskrider bakgrundshalten. Om du upptäcker ett förorenat område är du skyldig att kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Underrättelseskyldighet

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare är du skyldig att genast meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret om du upptäcker en förorening på fastigheten som kan medföra en risk för människors hälsa eller miljön.

Anmälningsplikt

Det är förbjudet att starta en avhjälpande åtgärd, till exempel en sanering, utan att först anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna.

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in i god tid innan åtgärden vidtas. Anmälningspliktig verksamhet får normalt sett påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna bedöma åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

Ansvar för förorenat område

Vem som är ansvarig för det förorenade området regleras i miljöbalken. Ansvarig för föroreningen är:

  • Verksamhetsutövaren, alltså den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet eller vidtagit en åtgärd som orsakat föroreningen.
  • Som verksamhetsutövare räknas också den som skapar förutsättningar för att föroreningar från ett förorenat område sprids, till exempel en entreprenör som schaktar eller gräver i ett förorenat område.
  • Fastighetsägare kan i vissa fall även ha ett ansvar. Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för föroreningen är var och en som förvärvat fastigheten, efter den 1 januari 1999 och då känt till eller borde känt till föroreningen, ansvarig för föroreningen.

Läs gärna Länsstyrelsens broschyr om du undrar vad som gäller vid fastighetsöverlåtelser.

Länsstyrelsens broschyr "Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet - ditt ansvar"

Mer information

Information om förorenade områden på Länsstyrelsens webbplats

Information om förorenade områden på Naturvårdsverkets webbplats

Information om förorenade områden på Statens geotekniska instituts webbplats

Information om inventering och riskklassning av förorenade områden i Danderyd

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.