Näringslivspolicy

Fullmäktige antog den 7 december 2020 en ny näringslivspolicy för Danderyds kommun. Näringslivspolicyn anger ett antal prioriterade fokusområden och utpekade effekter för Danderyds kommuns näringslivsarbete för 2021-2026.

Ökad samverkan

Det övergripande målet med kommunens näringslivsarbete, är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds kommun.

Fokusområden

För att nå målet har policyn tre fokusområden. De tre fokusområdena är:

  • Service och myndighetsutövning
  • Dialog och mötesplatser
  • Kompetensförsörjning

Framtagandet av policyn

Danderyds kommun har sedan tidigare inget styrdokument för den lokala näringslivsutvecklingen. Därmed har även den nödvändiga inventeringen av vilka näringslivsområden som Danderyds företagare, politiker och tjänstemän anser viktigast att prioritera och tydliggöra saknats.

Arbetet med framtagandet av policyn har skett i dialogform genom kartläggning av behov och önskemål bland kommunens näringsliv, politiker och tjänstemän. Synpunkterna har tagits in genom enkäter samt workshops. Inventeringen är nu genomförd och resulterat i en näringslivspolicy för 2021–2026.

Näringslivspolicy 2021-2026 Danderyds kommun

Har du frågor?

Kontakta Anna Wallin, näringslivschef

anna.wallin@danderyd.se

073 662 0454

 

Uppdaterad: 2024-02-20