Yrkeshygienisk verksamhet

Yrkeshygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vad är en yrkeshygienisk verksamhet?

Verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg, klassas som yrkeshygieniska verksamheter.

Exempel:

 • Fotvård
 • Tatuering, kosmetisk tatuering och permanent make-up
 • Microneedling och akupunktur
 • Piercing och öronhåltagning med steril engångskasett
 • Barberare
 • Annan stickande och skärande behandling

Du ska anmäla din verksamhet

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten stickande och skärande verksamhet, där det även finns risk för annan smitta än endast blodsmitta. Tidigare omfattades endast verksamheter med risk för blodsmitta.

Ska du driva eller arrangera hygienisk verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds en yrkesmässig hygienisk behandling du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning därefter.

Ändringar, upphörande av verksamhet eller ägarbyte

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler eller utökar med ny stickande eller skärande behandling.En anmälan ska göras om du flyttar din verksamhet eller om du byter namn på verksamheten. 

Upphör din verksamhet kan du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret via e-tjänsten. Du ska även meddela kontoret om du du tar över en befintlig verksamhet.

Avgifter

En anmälningsavgift på 8118kr (2024) tas ut.

Utöver anmälningsavgiften kommer du få betala en årlig avgift. Avgifen baseras på 3 tillsynstimmar per år multiplicerat med den aktuella timavgiften på 1353kr (2024). För 2024 innebär det en tillsynsavgift på 4059kr. 

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Egenkontroll

Du som driver verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing, tatuering öronhåltagning, manikyr, pedikyr samt behandling hos frisörer där rakblad eller andra stickande/skärande redskap används eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg ska ha skriftlig egenkontroll enligt miljöbalken. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar lokalerna.

Exempel på rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram

 • skriftliga rutiner för rengöring och städning
 • skriftliga rutiner för underhåll av inredning och utrustning
 • skriftliga rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
 • skriftliga rutiner för riskbedömning av hur kunder med sår och andra hudåkommor ska bemötas
 • förteckning på de kemiska produkter, rengöringsmedel med mera som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs

Ny lag för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 börjar lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Från och med då kommer tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar som exempelvis fillers, gå över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO.

Kontakta gärna oss om du har ytterligare frågor.

Mer information

Om kosmetika på Läkemedelsverkets webbplats

Om yrkesmässig hygienisk verksamhet på Socialstyrelsens webbplats

 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-05