Mobil återvinningscentral

Kontaktinformation

Tekniska kontoret

Box 74, 182 11 Danderyd
Växeln: 08-568 910 00

Besöksadress: Mörby centrum plan 7, anmälan i receptionen plan 4

Kontakta kommunen

danderyd sörab mavc
Den mobila återvinningscentralen underlättar för dig som bor i Danderyd att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Främst vänder sig tjänsten till dig som har mindre mängder avfall och saknar tillgång till bil.

Vad är en mobil återvinningscentral?

Den mobila återvinningscentralen består av ett antal containrar som ställs upp för att underlätta för hushåll i kommunen att lämna avfall till återvinning och återanvändning. Den är bemannad med personal från SÖRAB som hjälper till att svara på frågor om sortering av avfall. 

Den mobila återvinningscentralen stannar på flertalet platser i kommunen.

Karta på platserna där den mobila återvinningscentralen stannar

Vi påminner dig innan vi kommer!

Genom att skriva in din e-postadress längst ned på sidan så får du automatiskt ett e-postmeddelande från tekniska kontoret ca 1-4 dagar innan ett schemalagt besök.

mobila återvinningscentralen danderyd

Vad kan lämnas?

Brännbart grovavfall Krympfilm och sträckfilm
Isolering, glas och porslin Övrigt farligt avfall
Textilier och kläder till återanvändning och återvinning Vatten- och lösningsbaserad färg
Förpackningar och returpapper Elektronik
Metall Ljuskällor
Wellpapp Småbatterier och blybatterier
Mindre saker till återanvändning Stoppade möbler och mattor
Trädgårdsavfall (inkl. mindre mängder fallfrukt)
Julgran

Det du lämnar ska vara oemballerat, det vill säga inte ligga i säckar eller kartonger. Hushållsavfall (mat- och restavfall), bildäck, vitvaror, tryckimpregnerat trä och asbest tas inte emot. Det farliga avfallet som du lämnar in ska vara märkt med innehållsetikett.

Schema för mobila återvinningscentralen

Datum: Dag: Plats: Tid:
8 dec
Lördag Stocksundsskolan, på vändplatsen och längs Skolgårdsvägen 09:00–11:00
8 dec Lördag Rosenvägens förskola, parkeringen 14:00–16:00
19 dec
Onsdag Danderyds gymnasium, parkeringen 16:30–19:30
22 dec Lördag Vasaskolan, varumottagningen 09:00–11:00
22 dec Lördag Grusplanen mellan Lillkalmarvägen och koloniträdgårdarna 14:00–16:00

Schema mobil återvinngscentral juli-dec 2018

Schema mobil återvinningscentral jan-juni 2019

Begränsat med plats

På grund av det begränsade utrymmet i containrarna ber vi dig med mycket avfall och bil att åka till en vanlig återvinningscentral istället. Kunder med avfall som kommer på bilsläp kommer på grund av platsbrist att hänvisas direkt vidare till vanlig återvinningscentral.

Skriv upp dig för påminnelse här!

Genom att skriva in din e-postadress nedan så får du automatiskt ett e-postmeddelande från tekniska kontoret ca 1-4 dagar innan ett schemalagt besök. Du kan även komma att få utskick om avfallshanteringen i Danderyds kommun vid specifika händelser. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att skicka e-postpåminnelser. Vi arbetar på att lösa detta problem.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i.