Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Delta i dialog - två vårdboenden i samklang

Ett tryggat vårdbehov i samklang med medborgare och omgivning. Det är målbilden för de två vårdbyggnader som planeras i kvarteret Ginnungagap i Danderyd. Nu vill projekten ha invånarnas inspel och tankar om vad som passar in i omgivningen.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Stort tack för alla svar i enkäten om Danderyds utveckling

Den 2 juni-31 augusti genomfördes en digital enkät med frågor om hur kommunen kan utvecklas och vad som uppfattas bra idag. Enkätresultatet kommer att användas i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan är ett styrdokument som visar en viljeinriktning över kommunens framtida markanvändning. Enkäten var det första tillfället att påverka Danderyds nya översiktsplan.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Förtydligande om nytt äldreboende vid Sätra äng

I Mitt i Danderyd den 26 augusti finns en artikel om ett nytt äldreboende vid Sätra äng. I artikeln kan man få en uppfattning om att ett nytt äldreboende vid Sätra äng kan komma att beslutas av kommunstyrelsen redan i oktober, vilket inte stämmer.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö

Eldningsförbud 13 aug

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 12.00 den 13 augusti 2020. Förbudet gäller tillsvidare.
Läs mer

Bygga, bo & miljö

Eldning avråds

Nu när det är torrt ute avråder Stockholms brandförsvar från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar. Rekommendationen gäller från 23 juli tills vidare och gäller hela Stockholms län.
Läs mer

Bygga, bo & miljö