Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Samlokalisering av verksamheter för effektivare service

Danderyds kommun har flera verksamheter som sitter utspridda i Mörby centrum. När det blev klart att Skandia Fastigheter planerade en om- och utbyggnad av köpcentrumet väcktes frågan om en samlokalisering av verksamheterna.
Läs mer

Kommun & politik Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Ny översiktsplan har påbörjats

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Danderyd har påbörjats. En översiktsplan visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt gällande exempelvis markanvändning, var det kan byggas och vilka områden som är lämpliga att bevara.
Läs mer

Bygga, bo & miljö