Ändring av detaljplan för Ekbacken-området (S367)

Ändring av detaljplan för Ekbacken-området (S367) fick laga kraft den 30 maj 2023.

Syftet med ändring av detaljplanen för S367 är att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek där det idag saknas bestämmelse om fastighetsstorlek och tomtindelning/fastighetsplan. Fastigheter inom kvarteren Ekbranten, Ekbarken och Eklövet samt del av kvarteren Ekbacken, Ekberget och Slätten blir berörda av planändringen. Dessa bestämmelser införs för att motverka ovarsam förtätning i form av styckning av fastigheter, som på sikt kan resultera i att villastadens karaktär förändras på ett oönskat sätt. 

Plankarta ändring av S367

Planbeskrivning ändring av S367

Uppdaterad: 2023-06-07