Detaljplan för Ginnungagap 2 med flera

Detaljplan för Ginnungagap 2 med flera fick laga kraft den 12 november 2021

Karta över kvarteret Ginnungagap

Detaljplanen omfattar kvarteret Ginnungagap samt del av fastigheten Djursholm 2:421 och Brage 1. Syftet med planen är att medge uppförandet av ett vård- och omsorgsboende och ett korttidsboende samt anläggandet av en allmän park. Ny bebyggelse ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och med särskild hänsyn till kulturmiljön inom riksintresset Djursholm.

Plankarta
Planbeskrivning 

Uppdaterad: 2023-06-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.