Ändring av detaljplan S367 för Ekslätten 8

Ändring av detaljplan S367 för Ekslätten 8 fick laga kraft den 10 april 2024.

Syftet med ändringen är att göra befintlig byggnad planenlig. Den befintliga byggnaden är uppförd med platt tak och en nockhöjd på 7,2 meter efter ett bygglovsbeslut som aldrig fick laga kraft eftersom det upphävdes av länsstyrelsen på grund av ny praxis. Ändring av detaljplanen medger att befintlig bostad kan kvarstå i befintligt skick eftersom det passar bättre in i kringliggande miljö. Ändringen av detaljplanen kommer inte tillskapa ytterligare byggrätt inom fastigheten.

Plankarta Ekslätten 8 

Planbeskrivning för Ekslätten 8

Uppdaterad: 2024-04-10

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.