Sjukhuset 7 - ny vårdbyggnad inom Danderyds sjukhusområde

Detaljplan för Sjukhuset 7 fick laga kraft den 30 juni 2023.

Syftet med detaljplanen är att medge en ny vårdbyggnad inom Danderyds sjukhusområde. För att detaljplanen ska vara flexibel och med en god aktualitet och användbarhet över tid medges, utöver den huvudsakliga och generella användningen Vård, även Vård- och omsorgsboende samt användningen tillfällig vistelse Patienthotell, hotell och konferenslokaler.

Plankarta Sjukhuset 7

Planbeskrivning Sjukhuset 7

Uppdaterad: 2023-07-03