Detaljplan för Bulten 9

Detaljplanen för Bulten 9 fick laga kraft den 10 januari 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Rinkebyvägen 5. Syftet med planläggningen är att en anläggning uppförs för försäljning och service av bilar inom fastigheten Bulten 9.

Plankarta
Planbeskrivning

Uppdaterad: 2022-05-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.