Detaljplan för Kanoten 9

Detaljplan för Kanoten 9 fick laga kraft den 11 juli 2019.

Planområdet är beläget i kommundelen Danderyd på Jungfruvägen 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att parhusfastigheten Kanoten 9 ska kunna delas i två fastigheter.

Plankarta
Planbeskrivning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-05-04