Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Danderyds kommun får tillstånd att kameraövervaka vid Vendevägen

Danderyds kommun har beviljats tillstånd av Datainspektionen att kameraövervaka området kring infartsparkeringen vid Vendevägen. Syftet är att öka tryggheten för Danderydsborna och förebygga brott.
Läs mer

Trygghet & säkerhet

Danderyd på 5:e plats i cykelrankning – och nu ska cykelbanan vid Danderyds sjukhus bli säkrare

På vardagarna passerar över 3000 cyklister Danderyds sjukhus varje dag. Nu har cykelbanan markerats med blå kontrastfärg för att göra cyklister och fotgängare mer uppmärksamma och minska risken för olyckor.
Läs mer

Trafik & resor Trygghet & säkerhet

Danderydsborna känner sig förhållandevis trygga visar polisens trygghetsmätning

Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning med syfte att kartlägga utsatthet för brott och upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Några av resultaten som framkommer är att invånarna i Danderyd är förhållandevis trygga. Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld, skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.
Läs mer

Kommun & politik Trygghet & säkerhet

Tips vid värmebölja

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer som kan vara väldigt påfrestande för hälsan. Du kan förbereda dig för en värmebölja på flera olika sätt för att både minska värmestress och risk för smittspridning av covid-19.
Läs mer

Trygghet & säkerhet Coronavirus

Eldningsförbud upphävs från 4 juli

Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län sedan 4 juli.
Läs mer

Trygghet & säkerhet