Frågor och svar om seniorlägenheter och trygghetsboende

Seniorlägenheter är lägenheter anpassade för äldre, exempelvis är trösklar borttagna, det finns dusch i alla badrum samt hiss i husen. De kräver inte ett biståndsbeslut.

Ett trygghetsboende är som seniorlägenheter anpassade för äldre samt har andra fördelar: värd/aktivitetsansvarig personal på plats, gemensamma lokaler, ökad trygghet och aktiviteter. De kräver inte ett biståndsbeslut.

Vård- och omsorgsboende är för äldre som är beroende av vård och omsorg av personal dygnet runt. För dessa krävs ett biståndsbeslut. Dessa kallas ibland äldreboende.

Korttidsboende är till för personer med behov av vård och omsorg dygnet runt under en kortare period. Det är inget permanent boende. Ibland används de som tillfällig avlösning för anhöriga. För vistelse här krävs ett biståndsbeslut.

 

 

Dessa regler gäller

  • Är du folkbokförd i Danderyds kommun kan du ställa dig i kö till en bostad i ett seniorboende/trygghetsboende från året du fyller 75. Du behöver inte ett biståndsbeslut.
  • Gifta och sammanboende par får stå i kö från det år som den äldste fyller 75 år.
  • Du kan bli tilldelad en lägenhet tidigast då du fyllt 75.
  • Du kan tacka nej två gånger till en erbjuden lägenhet. Om du tackar nej en tredje gång förlorar du din plats i kön.
  • Avgift: Fr.o.m. 1 juni 2022 betalar man en årlig köavgift på 250 kr. (Den tidigare engångsavgiften på 500 kr tas bort.)
  • Lediga lägenheter utdelas efter kötid.
  • Prioritet: personer som saknar hiss eller har andra särskilda behov kan få prioritet.

Övergångsregler

För de som ställt sig i kö före 1 juni 2022 gäller övergångsregler:

De som redan står i kö behåller sin köplats och behöver inte betala den årliga avgiften under 2022. De betalar sin första avgift fr.om. 1 jan 2023.

Nej, övergångsregler kommer att gälla. De som är under 75 år och befinner sig i kön får behålla sin kötid och tilldelas senior- eller trygghetsboende utifrån de nya reglerna.

Vänd dig till Kontaktcenter med frågor så får du hjälp.

Kön till seniorlägenheterna i Djursholm har stängts efter beslut i kommunfullmäktige 9 maj 2022.

Motivet är att lägenheterna på sikt inte bedöms vara optimala som just trygghetsboende. Det handlar till exempel om krav på tillgänglighet och närhet till service. Kommunen vill skapa fler platser på trygghetsboende framöver.

Anledningen är också att fastigheterna i Djursholm står inför behov av en upprustning. Som alltid när fastigheter uppnått en viss ålder krävs en grundlig upprustning.

Innan ett sådant omfattande arbete görs är det viktigt att se över vad den  långsiktiga planen för fastigheterna ska vara och utreda hur behovet för hur lokalerna ser ut för framtiden. Denna planeringsinriktning tas fram under 2022.

De kommer få ett informationsbrev med en blankett där de kan göra ett nytt val av seniorlägenhet/trygghetsboende.

Inga förändringar sker där nu. Men kommunen ska ta fram en planeringsinriktning för ett nytt trygghetsboende i Enebyberg. Det ska också tas fram en plan för de befintliga seniorlägenheterna i Enebyberg. Det ska rapporteras senast 31 dec 2022 till kommunstyrelsen.

 

Uppdaterad: 2022-06-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.