Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, idrottsanläggningar, bad och föreningsstöd och främjar verksamheter inom kultur och fritid i Danderyd på olika sätt.

Nämnden förvaltar kommunens idrottsplatser, motionsspår och utegym och ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet, folkbibliotek och de kommunala verksamheter som ingår i Träffpunkt Enebyberg.

Kultur- och fritidsnämnden har även beställaransvaret för kommunens badanläggningar och Danderyds kulturskola.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kultur- och fritidsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Delegationsordning

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Organisation

Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning: Bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Cecilia Handin

Senaste nyheterna som berör nämnden

Miljövänligare konstgräsplaner när kommunen tar över

Idag den 3 april övergår samtliga konstgräsplaner som tidigare ägts av Danderyds fotbollsföreningar i Danderyds kommuns ägo. Detta gör det möjligt för kommunen att ta ett samlat grepp om planernas drift, underhåll och miljöpåverkan bland annat.

Uppleva & göra

Mopedbilarna ökar - parkeringssituationen ska utredas

Antalet mopedbilar som kör i Danderyd har ökat markant och med det även trycket på kommunens parkeringsplatser. Nu ska tekniska kontoret utreda parkeringssituationen runt skolor och idrottsplatser. Det beslutade tekniska nämnden vid sitt sammanträde torsdagen den 16 mars.

Förskola & skola Uppleva & göra Trafik & resor

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-11-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.