Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, idrottsanläggningar, bad och föreningsstöd och främjar verksamheter inom kultur och fritid i Danderyd på olika sätt.

Nämnden förvaltar kommunens idrottsplatser, motionsspår och utegym och ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet, folkbibliotek och de kommunala verksamheter som ingår i Träffpunkt Enebyberg.

Kultur- och fritidsnämnden har även beställaransvaret för kommunens badanläggningar och Danderyds kulturskola.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kultur- och fritidsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning: Bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Senaste nyheterna som berör nämnden

Årets stipendiater har utsetts

Kultur- och fritidsnämnden utser varje år ett antal mottagare av kommunens kulturstipendium, ungdomsledarstipendium samt hedersplakett för kulturgärning. Nu har årets mottagare utsetts och precis som vanligt är det ett brett spektrum av konstformer, insatser inom idrotten och kulturutövare som uppmärksammas.

Uppleva & göra
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.

Trygghet och biologisk mångfald i fokus när parken i Mörby centrum rustas upp

PROJEKTINFORMATION En grön plats med fokus på tillgänglighet, biologisk mångfald och trygghet. Det är planen för parken i Mörby centrum som börjar att rustas upp i maj. Parken beräknas stå klar inför sommaren 2023. Här berättar projektet mer.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Dags att ansöka och nominera till stipendier och hedersplakett

Nu öppnar möjligheten att ansöka om kulturstipendium och att nominera till ungdomsledarstipendium samt hedersplakett för kulturgärning för 2022. Nominerings- och ansökningsperioden är öppen mellan den 10 januari och 14 februari.

Uppleva & göra

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.