Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, idrottsanläggningar, bad och föreningsstöd och främjar verksamheter inom kultur och fritid i Danderyd på olika sätt.

Nämnden förvaltar kommunens idrottsplatser, motionsspår och utegym och ansvarar för kommunens fritidsgårdsverksamhet, folkbibliotek och de kommunala verksamheter som ingår i Träffpunkt Enebyberg.

Kultur- och fritidsnämnden har även beställaransvaret för kommunens badanläggningar och Danderyds kulturskola.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kultur- och fritidsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden

Stödjande förvaltning: Bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Senaste nyheterna som berör nämnden

Varning för mycket svaga isar i Stockholms län

Räddningstjänsten, Polisen, Region Stockholm samt Länsstyrelsen Stockholm uppmanar allmänheten att inte ge sig ut på istäckta sjöar och vattendrag.

Uppleva & göra Trygghet & säkerhet

Snart är alla nya anläggningar för spontanidrott på plats

Den storsatsning på anläggningar för spontanidrott som gjorts under året är nu så gott som i hamn, återstår gör att anlägga är ett mountainbikespår. Men redan nu välkomnar bland annat tre utegym, två padelbanor och en discgolfbana motionärer på alla nivåer och i alla åldrar.

Uppleva & göra

Lyckad återinvigning av Enebybergs gård

Lördagen den 20 november återinvigdes Enebybergs gård efter en omfattande renovering. Cirka 250 Danderydsbor samlades på gårdsplanen och den nya krögaren Stina Wallster bjöd på kaffe och bulle så långt lagret räckte.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-08-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.