Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret leds av kommundirektören och bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt förbereda ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Vidare stödjer kontoret de verksamheter som bedrivs inom kommunen.

Avdelningar och ansvarig

Kommundirektör

Johan Lindberg

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Björn Wallgren, ekonomichef

Plan och exploatering

Tjänsten är vakant

Personal

Åsa Anthony, HR-chef

Kommunledningskontorets övriga ansvariga

Kanslichef, Elisabeth Jarborn

IT-chef, Kenneth Aspegård

T.f. utvecklings- och kommunikationschef, Alexis Wicklin

Administrativ chef, Johan Nordenmark

Förvaltningar

Varje nämnd har en egen förvaltning med tjänstemän som förbereder nämndens ärenden och sköter den dagliga verksamheten.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-07-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.