Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret leds av kommundirektören och bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt förbereda ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Vidare stödjer kontoret de verksamheter som bedrivs inom kommunen.

Avdelningar och ansvarig

Kommundirektör

Johan Lindberg

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Björn Wallgren, ekonomichef

HR-avdelningen

Åsa Anthony, HR-chef

Administrativa avdelningen

Patrik Hansson, administrativ chef

Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef

Helena Meier, t f kanslichef

Björn Paakkinen, t f IT-chef

Amalia Syrén, utvecklings- och kommunikationschef 

Gyda Refslund, chef kontaktcenter

Patrik Furberg, chef internservice

Förvaltningar

Varje nämnd har en egen förvaltning med tjänstemän som förbereder nämndens ärenden och sköter den dagliga verksamheten.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontaktinformation

Kommunledningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-06-24