Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret har både en strategisk och en operativ roll. Kontoret leds av kommundirektören och bistår kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten samt förbereda ärenden som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ta ställning till. Vidare stödjer kontoret de verksamheter som bedrivs inom kommunen.

Avdelningar och ansvarig

Kommundirektör

Johan Lindberg

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Björn Wallgren, ekonomichef

Plan och exploateringsavdelningen

Dag Björklund, tf plan- och exploateringschef 

HR-avdelningen

Åsa Anthony, HR-chef

Kommunledningskontorets övriga ansvariga

Patrik Hansson, tf administrativ chef

Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef

Elisabeth Jarborn, kanslichef

Kenneth Aspegård, IT-chef

Amalia Syrén, utvecklings- och kommunikationschef 

Förvaltningar

Varje nämnd har en egen förvaltning med tjänstemän som förbereder nämndens ärenden och sköter den dagliga verksamheten.

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-03-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.