Kommunens organisation

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten och fattar besluten för den och hur pengarna fördelas.

Organisationsschema

Kommunens anställda ingår förvaltningsorganisationen som ska verkställa de beslut politikerna fattar.

Organisationsschema_Danderyds kommun 2022

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I Danderyd sitter det 45 ledamöter i kommunfullmäktige från sju partier. Kommunfullmäktige har sammanträden en gång i månaden och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna allt arbete inom kommunen, samt ansvara för kommunens ekonomi. I Danderyds kommunstyrelse sitter det idag 13 ledamöter. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunalråd på heltid är Hanna Bocander (M). Från och med 1 januari 2015 är Bengt Sylvan (Liberalerna, f.d. Folkpartiet) kommunstyrelsens vice ordförande samt kommunalråd på halvtid och Siv Sahlström (C) är kommunstyrelsens andre vice ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt oppositionsråd.

Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnderna som ska finnas. Nämnderna ansvarar för olika fackområden som till exempel socialnämnden för sociala frågor och barn- och utbildningsnämnd för förskola och skola.

Nämnderna

Förtroendevalda (politiker)

Kommunen styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott.

Politiker i Kommunfullmäktige

Politiker i Kommunstyrelsen

Politiker i Byggnadsnämnden

Politiker i Fastighetsnämnden

Politiker i Krisledningsnämnden

Politiker i Kultur- och fritidsnämnden

Politiker i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Politiker i Socialnämnden

Politiker i Tekniska nämnden

Politiker i Utbildningsnämnden

Politiker i Valnämnden

Politiker i Överförmyndarnämnden

Så styrs en kommun

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Det innebär att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.

Mer om hur kommuner styrs:

Så styrs en kommun

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-05-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.