Kommunens organisation

En kommun är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten och beslutar hur pengarna fördelas.

Organisationsscheman

Kommunens anställda ingår förvaltningsorganisationen som ska verkställa de beslut politikerna fattar.

Politisk organisation Danderyds kommun

Förvaltningsorganisation Danderyds kommun

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I Danderyd sitter det 51 ledamöter i kommunfullmäktige från sju partier. Kommunfullmäktige har reguljära sammanträden cirka nio gånger per år och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen. I kommunstyrelsens uppgifter ingår bland annat att leda och samordna allt arbete inom kommunen, samt ansvara för kommunens ekonomi. Kommunstyrelsens ordförande  är Hanna Bocander (M).

Kommunstyrelsen

Nämnderna

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Nämnderna ansvarar för olika fackområden som till exempel socialnämnden för sociala frågor och utbildningsnämnd för förskola och skola.

Nämnderna

Så styrs en kommun

Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Lagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre. Det innebär att kommuner har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser.

Mer om hur kommuner styrs:

Så styrs en kommun

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-03-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.