Markförsäljningar

Här nedan presenteras pågående mark- och fastighetsförsäljningar samt avslutade markförsäljningar i Danderyds kommun.

Policy för markanvisning och markförsäljning

I Danderyds kommuns policy för markanvisning och markförsäljning, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2018 (§ 203), beskrivs förfaringssätt när mark anvisas eller överlåts.

I policyn anges att anbudsförfarande är kommunens huvudmetod, då marken konkurrensutsätts. I vissa fall är andra metoder mer lämpliga. En direktanvisning får ske då ”det finns fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är litet eller ligger i direkt anslutning till byggherrens mark”.

Avslutade fastighetsförsäljningar

Anbudstävling på mark för bostäder i Danderyd 3:95, Gropen.
Sista dag för intresseanmälan var 2017-10-20

Markförsäljning för vård- och omsorgsboende inom kvarteret Ginnungagap
Sista dag för intresseanmälan var 2017-06-01

Anbudstävling mark för bostäder vid Golfbanevägen
Sista dag för anbud var 2016-09-29

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-07-19