Minoritetspolitiskt arbete

Danderyds kommun har tagit fram riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. Syftet med riktlinjerna är att ge ramarna för hur Danderyds kommun ska arbeta för att säkerställa att de nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses.

Människor i möte på arbetsplats

Kommunen har i sitt minoritetspolitiska arbete löpande dialog med dem som tillhör en eller flera av de nationella minoriteterna (romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Vill du veta mer går det bra att kontakta kommunen via e-tjänsten:

kontakta kommunen

Här hittar du riktlinjerna:

riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

 

Uppdaterad: 2023-04-27