Kulturföreningsbidrag

Danderyds kommun vill på olika sätt stimulera föreningslivet till arrangemang och aktiviteter för barn och unga. Kulturföreningar i kommunen kan därför ansöka om kulturföreningsbidrag.

Kulturföreningsbidrag ges i form av:

 • Verksamhetsbidrag som utgår efter godkänd årsredovisning till allmänna och arrangerande kulturföreningar samt hembygdsföreningar.
 • Arrangemangsbidrag som utgår för specifika verksamheter såsom arrangerande av valborgsmässofirande och midsommarfirande. (Detta söks som del i verksamhetsbidraget och kan alltså inte sökas enbart.)
 • Projektbidrag för enskilda kulturprojekt.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag, med eller utan arrangemangsbidrag, samt projektbidrag. Bidraget ges i proportion till befintlig kulturbudget.

Så ansöker du om verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag

Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet.

Ansökningsblankett för verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag

Bilagor att bifoga:

 • Verksamhetsberättelse
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse

Ansökningsblankett och bilagor skickas till:

Danderyds kommun
Bildningsförvaltningen
Box 66
182 05  Djursholm

eller mej till bildningsförvaltningen

bildningsforvaltningen@danderyd.se

Vid frågor kontakta kultursamordnare Helena Mannermo Spering på telefon 08-568 919 69.

Sista dag för ansökan

Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag är över för i år. 

Så ansöker du om projektbidrag

Projektbidrag söks för enskilda kulturprojekt. Bidraget kan sökas hela året. En ansökan som inte är komplett kommer inte att handläggas.

Ansökningsblankett för projektbidrag

Bilagor att bifoga:

 • En presentation och plan över projektet.
 • En ungefärlig beräkning av kostnaden för projektet.

Ansökningsblankett och bilagor skickas till:

Danderyds kommun
Bildningsförvaltningen
Box 66
182 05  Djursholm

eller mej till bildningsförvaltningen

bildningsforvaltningen@danderyd.se

Vid frågor kontakta kultursamordnare Helena Mannermo Spering på telefon 08-568 919 69.

Sista dag för ansökan

Projektbidrag kan sökas under hela året.

Bidragsberättigade föreningar

 • är demokratiska och öppna för alla.
 • är ideella och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad kulturell verksamhet.
 • har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till Danderyds kommun.
 • har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer.
 • har minst 10 aktiva medlemmar. Som medlem räknas den som betalat den av föreningen fastställda medlemsavgiften för senast avslutat verksamhetsår.
 • har ett syfte och en verksamhet som överensstämmer med kultur- och fritidsnämndens målsättning.
 • erhåller ej driftbidrag från annan förvaltning i Danderyds kommun.

Så beviljas bidraget

Bidrag utgår i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget för kulturföreningsbidrag. Särskild vikt läggs vid om föreningen gjort och förväntas göra satsningar för barn- och unga samt äldre. Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl.

Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankkonto.

Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs med stöd av Danderyds kommun. Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt.

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Kultur, idrott och fritid. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-23